Dr Goran Petrović, Dr Nenad Zdravković, Dr Nebojša Jovanović:Gradska bolnica ide u korak s vremenom i zahtevima pacijenata. Naši rezultati su vidljivi, imaju podršku pacijenata i stručne javnosti u Srbiji!

16. jun 2016. 13:30 Društvo Pirot Plus Online

Dobra praksa da rukovodeći ljudi Gradske bolnice ,,izadju u javnost,, i otvoreno govore o svom radu i radu svojih kolega, apsotrofirajući sve ono što je dobro i što ovu Ustanovu čini cenjenom u Srbiji, ali i ističući probleme, nastavljena je i danas.

Dr Goran Petrović, Dr Nenad Zdravković i Dr Nebojša Jovanović bili su još jednom ,,na skeneru,, javnosti. Iskreno, ono,, sve sve, ali zdravlje,, toliko je bitno, da se u rečima ovih ljudi osećala odgiovornost, ali i znanje i spremnost da nastave da stvaraju zaposlenima uslove za rad, ali i da pacijentima unesu neophodni osećaj poštovanja i sigurnosti kada traže s pravom kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zapštitu. Jednom reči, bila je to prilika da se otvotreno uz pitanja novinara, govori o uradjenom u skorijem periodu i svemu što sledi...

Dr Goran Petrović, direktor Gradske bolnice, podsetio je da su u prethodnom periodu bili brojni dogadjaji koji su uticali da se o radu Bolnice manje govori. Pre svega , pomenuo je predizborne, izborne aktivnosti i sve detalje koji su, pored ostalog, karakterisale ovaj značajan period za Srbiju . Kako je život ušao u neke ,,normalnije tokove,, ovaj nastup je postao svrsishodan rekao je on . Na početku govorio je o nastojanjima da se lekarima obezbede redovne edukacije .

Analizirajući neke od problema u radu, Dr Petrović je pomenuo nastavak operacija katarakte, verujući da će se stvoriti uslovi za nesmetan nastavak operativnih zahvata.

Veoma značajan deo posla ljudi iz Menadžmenta, u poslednje vreme, odnosio se na nabavku proteza, sanitetskog materijala i lekova. Posebno dilakora. Petrović očekuje da se i ta nestašica uskoro sanira.

Najviše vremena Dr Goran Petrović, direktor Bolnice posvetio je funkcionisanju Integrisanog uzdravstvenog informacionog sistema IZIS. Petrović kaže da je za sve novine potrebno vreme. IZIS je počeo da funkcioniše 28. marta i protokom vremena sve strane pokazuju napredak , primećuju se pozitivni koraci. Uskoro će to funkcionisati na najbolji način i na zadovoljstvo svih.

Potom smo postavili pitanja Dr Nenadu Zdravkoviću, čije dugogodišnje iskustvo veoma je značajno u procenama funkcionisanja novog sistema. Zdravković smatra da povratne informacije idu u prilog očekivanjima da će IZIS doneti kvalitet u pružanju zdravstvene zaštite.

Sve aktivnosti zdravstvenog osoblja u Gradskoj bolnici, naravno, zavise i od broja ljudi. Iako je naša Bolnica tražila odobrenje za povećanje broja lekara i ostalog osoblja, Dr Goran Petrović, direktor Gradske bolnice , kaže, da za sada to ide veoma sporo, ali da predstavlja značajan preduslov .

I na kraju, Dr Nebojšu Jovanovića, koji je specijalista ortoped, pitali smo za dinamiku ,,velikih operacija,, dakle, za zahvata za koje se ranije dugo čekalo!

Bio je ovo današnjo raport ljudi koji, svako na svoj način, doptrinose boljoj organizaciji zdravstvene brige o pacijentima . Njihova spremnost da o svemu govore otvtreno, ustvari govori o njihovom načinu rada , da transparentim poslovima unaprede ovaj znalčajan posao, na zadovoljstvo pacijenata i zdrav- stvenih radnika.

Za svaku pohvalu!