Dr Branimir Haviža-Lilić, spec. interne medicine, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu: Smeniti dr Gorana Petrovića i postaviti "dete sa pirotskog asfalta", sa lepim manirima

22. decembar 2020. 13:41 Stavovi Pirot Plus Online

Poštovani gospodine Paunoviću,

Želim da Vam se i ja zahvalim na Vašem izuzetnom trudu koji ulažete da građanstvo informišete o svim pitanjima od šireg značaja. Nastojaću da ovim putem dam doprinos pojašnjenju nekih činjenica vezano za aktuelnu situaciju u Opštoj bolnici Pirot.

Jedno od brojnih pitanja koja su na Portalu postavljena je bilo: Da li je moguće da zdravstveni radnici Opšte bolnice Pirot, zaraženi koronavirusom, primaju naknadu za platu u visini od 65%?

Da, moguće je jer se zakonska regulativa u našoj ustanovi tumači bukvalistički, a krajnji cilj Direktora ustanove je da demonstrira svoju “moć” i da ponižava zaposlene. Naime, pomenutim članom 101a Posebnog kolektivnog ugovora definisano je da zaposlenom pripada 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci ukoliko je kod njega bolest nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja poslova i radnih zadataka odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije. U isto vreme Stručno metodološko uputstvo za kontrolu unošenja  i sprečavanje širenja novog korona virusa SARS-CoV-2 u Republici Srbiji, doneto od strane Instituta za javno zdravlje Srbije 28.avgusta tekuće godine (a u čijoj je izradi učestvovalo 17 autora - članovi Republičke stručne komisije za nadzor nad bolničkim infekcijama, Tim za izradu kliničkih protokola i Referentna laboratorija Instituta Torlak), kaže da se “virusna RNK može dokazati kod ljudi 1-3 dana pre početka simptoma i to sa najvećim nivoom replikacije virusa na dan pojave simptoma. Virus sposoban za razmnožavanje izolovan je kod osoba sa blagom do srednje teškom bolešću do 8. odnosno 9. dana od početka bolesti, a kod osoba sa težim formama i kasnije. S toga se može smatrati da period zaraznosti traje od 1 do 3 dana pre pojave simptoma i do 14 dana nakon početka bolesti kod najvećeg broja obolelih”. Kako danas svi znamo na koji se način saznaje da je neko inficiran ovim virusom (testiranje), jasno je da infekcija kod zaposlenog zdravstvenog radnika nastaje i prilikom obavljanja poslova, radnih zadataka, službenih dužnosti i kontakata sa licima koja su zarazna ali kod kojih u tom momentu još uvek testiranjem nije potvrđena infekcija. Sada Vam je jasno zašto se u drugim ustanovama plaća 100% naknade za odsustvo sa posla zdravstvenim radnicima koji su oboleli od koronavirusa – zato što njihovi direktori i stručne službe iščitavaju materiju kako ne bi oštetili zaposlene. 

Sindikatu se obratilo nekoliko zaposlenih rentgen tehničara sa dokazima da im je za period od tri meseca tekuće godine, verovali ili ne, isplaćena nagrada za rad sa Covid pacijentima u visini od 230,00 do nepunih 1000,00 dinara, zavisno od “broja minuta” koliko su bili angažovani. Napominjemo da je na inicijativu Sindikata direktorima zdravstvenih ustanova Uredbom vlade naloženo da trebuju sredstva za nagrađivanje svih zaposlenih koji su uključeni u zbrinjavanje Covid pacijenata, a da je Sindikat dao instrukcije o neophodnosti definisanja kriterijuma na osnovu kojih će nagrade biti isplaćivane. Do dana današnjeg Sindikat nije obavešten o tome koji su kriterijumi doneti u našoj ustanovi, niti ko ih je doneo. Nezadovoljne zaposlene možemo samo da uputimo na nadležne sudove ukoliko smatraju da su njihova prava po prethodnim pitanjima narušena. 

Zaposlene i pored svega napred navedenog savetujemo da najsavesnije obavljaju svoje radne zadatke, lica odgovorna za kreiranje rasporeda rada da se poštuje predviđeni broj sati odmora između smena, a stručne službe ustanove da se eventualni višak sati isplaćuje u skladu sa odredbama Posebnog kolektivnog ugovora.

Sindikat se nada da aktuelno veliki broj obolelih zdravstvenih radnika u Opštoj bolnici nije u direktnoj vezi sa eventualnim nedoslednim poštovanjem pomenutog Stručno metodološkog uputstva za kontrolu unošenja  i sprečavanje širenja novog korona virusa SARS-CoV-2 u Republici Srbiji, posebno u segmentu 5.3.5. u kome se na 5 kucanih strana elaboriraju mere kontrole bolničke sredine i arhitektonske mere kontrole infekcije.

Sindikat saznaje da Direktor ustanove u kabinetu, na svom stolu, formira zdravstvene dosijee zaposlenih koji se nalaze na bolovanju zbog infekcije koronavirusom. Pitamo se ko mu dostavlja medicinsku dokumentaciju zaposlenih  i da li je ova aktivnost Direktora ustanove legitimna odnosno da li je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti?

Pored ostalog napominjemo i da se niko od nadležnih još uvek nije zapitao zašto prokišnjava krovna konstrukcija iznad Dnevne bolnice za hemodijalizu. Da li je neko pogledao Ugovor sklopljen sa izvođačem radova na montiranju ploča za solarno grejanje, u okviru projekta energetske efikasnosti realizovanog pre nekoliko godina? Da li u tom Ugovoru postoji obaveza izvođača radova da nakon obavljanja istih, betonsku krovnu ploču dovedu u prvobitno stanje ukoliko je tokom izvođenja radova ona bila oštećena? Takvu ugovornu obavezu bi svaki pravi srpski domaćin predvideo, te ne bi sebe doveo u situaciju da zbog nanete štete traži pare od Ministarstva zdravlja za saniranje iste. 

Ono što je od izuzetnog značaja i za građanstvo, Sindikat savetuje da se kod donošenja odluke o eventualnom ne primanju na bolničko lečenje pacijenata sa upalom pluća, ista donese konzilijarno u skladu sa članom 78. Kodeksa medicinske etike Lekarske komore Srbije, jer se u protivnom velika odgovornost svaljuje na leđa jednog specijaliste da u trenutku donese odluku od mogućeg životnog značaja za pojedinca.

Što se tiče dosadašnje saradnje Sindikata i rukovodstva ustanove (pre svega Direktora ustanove i Predsednika Upravnog odbora) ona je bila samo deklarativna, a u praksi je bila uglavnom “kako oni kažu”. Predsednik Upravnog odbora do sada nije uspeo da svoje zdravorazumske ideje operacionalizuje, pa čak ni onu banalnu da se sastanci Upravnog odbora zabeleže na diktafonu. Nije uspeo u nameri da izuzetno kvalitetan i iskren duh međusobnog razumevanja i pomoći između predstavnika poslodavca i sindikata, kakav postoji u njegovoj matičnoj kući, prenese u Opštu bolnicu Pirot. 

I na kraju, ostaje nam samo nada da će nadležni imati razumevanja, te da će za budućeg direktora Opšte bolnice odnosno Zdrastvenog centra Pirot imenovati “dete” sa pirotskog asfalta, “dete” sa lepim manirima.

Pirot, 22.12.2020.godine

dr Branimir Haviža-Lilić, specijalista interne medicine i predsednik sindikalne organizacije Sindikata zaposlenih u zdravstvu Opšte bolnice Pirot