Dopremanje mazuta redovno. Rezerve više nego dovoljne

09. novembar 2016. 07:30 Gradska hronika Pirot Plus Online

JP “ Gradska toplana” ove godine uspešno je počelo grejnu sezonu sa dovoljnim količinama mazuta koji se redovno doprema uz avansno plaćanje. Rezerve mazuta iznose oko 280 tona što je dovoljna garancija za nesmetan rad. U oktobru je utrošeno oko 250 tona uključujući i probno grejanje koje ide na teret Toplane. Za novembar je planirana kupovina od oko 400 tona mazuta koji se sukcesivno doprema kaže direktor, Radovan Nikolić.