Dodatna davanja privrednim subjektima radi ublažavanja posledica nastalih tokom epidemije koronavirusa

05. avgust 2020. 15:02 Korona virus Pirot Plus Online

Vlada Republike Srbije 30.07.2020. godine donela je Zaključak o dodatnim direktnim davanjima iz budžeta Republike Srbije i fiskalnim pogodnostima privrednim subjektima u privatnom sektoru, radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19,  koji je objavljen u Službenom glasniku RS br.104 /20.

Zaključak možete pogledati OVDE

Zaključkom su stvoreni uslovi za primenu novih mera podrške privrednim subjektima, na sledeći način:

1. Privrednim subjektima koji su ostvarili pravo na direktna davanja u julu 2020. godine, izuzev pravnih lica koja su razvrstana kao velika pravna lica na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu:
- u avgustu 2020. godine automatski se isplaćuju direktna davanja u visini od 60% direktnih davanja koja su im isplaćena u julu 2020. godine;
- u septembru 2020. godine automatski se isplaćuju direktna davanja u visini od 60% direktnih davanja koja su im isplaćena u julu 2020. godine;
- akontacija poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) na prihode od samostalne delatnosti privrednih subjekata koji se paušalno oporezuju za jul 2020. godine, koja dospeva za plaćanje 17.08.2020. godine u skladu sa zakonom, automatski se odlaže za 5. januar 2021. godine;
- dospelost za plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za privredne subjekte koji porez i doprinose na prihod od samostalne delatnosti plaćaju samooporezivanjem (preduzetnici koji vode poslovne knjige) za jul 2020. godine, koja u skladu sa zakonom dospeva za plaćanje 17.08.2020. godine, automatski se odlaže do dana podnošenja konačne poreske prijave za poreze i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu,
- dospelost za plaćanje poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu koje isplaćuju navedeni privredni subjekti, za obračunski period avgust 2020. godine, odlaže se za 05.01.2021. godine, ukoliko privredni subjekt do 30.09.2020. godine podnese pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) za obračunski period avgust 2020. godine u kome je u polju 1.4. - Datum plaćanja, unet 5. januar 2021. godine.

2. Pravnim licima koja su razvrstana kao velika pravna lica na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu, koja imaju pravo na isplatu direktnih davanja i nisu to pravo izgubila u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/20, 60/20 – u daljem tekstu: Uredba) , pod uslovom da najkasnije do 15. avgusta 2020. godine, organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju prema mestu sedišta pravnog lica, odnosno Centru za velike poreske obveznike, dostave Obrazac SL - Spisak lica za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava (u daljem tekstu: Obrazac SL), koji je propisan Pravilnikom o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava („Sl. glasnik RS”, broj 56/20), za mesec jun i jul 2020. godine isplaćuju se direktna davanja, i to:
- u avgustu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u junu 2020. godine, utvrđenog u skladu sa članom 10. Uredbe za koje je podnet Obrazac SL do 15. avgusta 2020. godine za obračunski period jun 2020. godine i iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;
- u septembru 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u julu 2020. godine, utvrđenog u skladu sa članom 10. Uredbe za koje je podnet Obrazac SL do 15. avgusta 2020. godine za obračunski period jul 2020. godine i iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.
Dospelost za plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada koje isplaćuju velika pravna lica, za obračunski period avgust 2020. godine, odlaže se za 05.01.2021. godine, ukoliko veliko pravno lice do 30.09.2020. godine podnese pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) za obračunski period avgust 2020. godine u kome je u polju 1.4. - Datum plaćanja, unet 5. januar 2021. godine.

3. Privrednim subjektima koji ne spadaju u napred navedene dve grupe (privredni subjekti koji nisu velika pravna lica na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu, i privredni subjekti koji nisu dobili direktna davanja u julu 2020. godine zbog nepodnošenja poreske prijave PPP-PD, za obračunski period maj, odnosno jun 2020. godine, sa datumom plaćanja 04.01.2021. godine u roku propisanom Uredbom (npr. nisu se opredelili za korišćenje direktnih davanja za maj, ili su propustili rok za podnošenje prijave)), a koji ispunjavaju uslove za isplatu direktnih davanja u skladu sa Uredbom, uključujući i privredne subjekte koji su osnovani i registrovani ili su stekli status obveznika PDV nakon 15. marta 2020. godine a zaključno sa 20. julom 2020. godine:
- u septembru 2020. godine isplaćuju se direktna davanja u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine po zaposlenom za zarade i naknade zarada za koje je podnet Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine, pod uslovom da najkasnije do 15. septembra 2020. godine privredni subjekti podnesu Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine u kome će u polju 1.4. - datum plaćanja, uneti datum plaćanja 5. januar 2021. godine, pri čemu se broj zaposlenih utvrđuje u skladu sa Uredbom. Broj zaposlenih za koje je podnet Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine umanjuje se za broj zaposlenih kojima je kod privrednog subjekta počev od 1. avgusta pa zaključno sa 31. avgustom 2020. godine prestao radni odnos;
- preduzetnicima paušalcima i preduzetnicima drugo lice, koji nemaju zaposlene radnike, kao i preduzetnicima i preduzetnicima poljoprivrednicima koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti na stvarni prihod i nemaju zaposlene, a nisu se opredelili za isplatu lične zarade, tako da ne podnose Obrazac PPP-PD, a osnovani su i registrovani, ili su stekli status obveznika PDV nakon 15. marta 2020. godine a zaključno sa 20. julom 2020. godine, isplaćuju se po automatizmu u septembru 2020. godine direktna davanja u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;
- dospelost za plaćanje poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu koje isplaćuju navedeni privredni subjekti, za obračunski period avgust 2020. godine, odlaže se za 05.01.2021. godine, ukoliko privredni subjekt do 15.09.2020. godine podnese pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) za obračunski period avgust 2020. godine u kome je u polju 1.4. - Datum plaćanja, unet 5. januar 2021. godine;
- akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti privrednih subjekata koji se paušalno oporezuju za avgust 2020. godine, koja dospeva za plaćanje 15.09.2020. godine u skladu sa zakonom, odlaže se za 5. januar 2021. godine;
- dospelost za plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za privredne subjekte koji porez i doprinose na prihod od samostalne delatnosti plaćaju samooporezivanjem (preduzetnici koji vode poslovne knjige) za avgust 2020. godine, koja u skladu sa zakonom dospeva za plaćanje 15.09.2020. godine, odlaže se do dana podnošenja konačne poreske prijave za poreze i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu.

Informacije u vezi donetih mera možete naći i na sajtu Poreske uprave putem LINKA