Deo sednice Okružnog štaba za vanredne situacije posvećen Svetskom danu civilne zaštite, u nastavku analizirana protekla zimska sezona

28. februar 2020. 13:14 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas je održana, prema rečima načelnice Pirotskog upravnog okruga, Dragane Tončić, svečano-radna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije. Svečani deo sednice bio je posvećen međunarodnom Danu civilne zaštite, sektora koji sve više dobija na značaju, dok su u radnom delu sednice razmatrane značajne teme vezane za funcionisanje svih službi u Okrugu. 

U drugom delu sednice razgovaraće se o merama odbrane od poplava, zaštiti od požara na otvorenom, epidemiji svinjske kuge, kaže načelnica Tončić. 

Po završetku sednice Štaba dobili smo saopštenje u kome se navodi

Dana 28.02.2020. godine održana je svečano-radna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Pirotskog upravnog okruga Pirot. U svečanom delu sednice obeležen je 1. mart Svetski dan civilne zaštite.
U radnom delu sednice doneti su sledeći zaključci i preporuke:

ZAKLJUČCI:
1. Stanje na teritoriji Pirotskog upravnog okruga (vodotoci, kanani, propusti, kritične tačke, odroni, klizišta) u vezi sa predhodnim padavinama je redovno. Nema povećanja vodostaja reka.

2. Usvojen je Operativni plan sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara.

PREPORUКE:
1. U svim jedinicama lokalnih samouprava održati sednice štabova za vanredne situacije i sagledati stanje organizacije i sprovođenja mera zaštite od požara.
2. Da gradski i opštinski štabovi za vanredne situacije donesu svoje Operativne planove sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru.
3. Da lokanne samouprave vrše edukaciju rrađana o obavezi sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara (medijska kampanja, štampanje i deljenje letaka).
4. Da lokanne samouprave što hitnije izrade i donesu Planove zaštite od požara.
Pirotski upravni okrug