Centralizovana nabavka materijala u zdravstvenim ustanovama

09. januar 2013. 12:47 Društvo Pirot Plus Online

Jedna od novina koju uvodi Ministarstvo zdravlja jeste centralizovana nabavka lekova, potrošnog i laboratorijskog materaijala u zdravstvenim ustanovama. Dr Radovan Ilić, direktor Opšte bolnice, kaže da je za sada poznata samo procedura oko nabavke lekova.

-Na osnovu uputstava koje smo dobili tokom prošlog meseca, da apliciramo na zvaničnoj tabeli RFZO, konkretno za lekove, jer se jedino ta procedura za sad razrađuje. Bili smo u obavezi da svoje potrebe iskažemo u skladu sa raspoloživim sredstvima, koja će biti u istom iznosu kao i prethodne godine,. Imali smo obavezu da svoje potrebe računamo po cenama lekova koje je odredio Republički fond. Ono što mogu reći na osnovu dosadašnje prakse jeste činjenica da smo lekove u okviru sopstvenih javnih nabavki nabavljali po znatno nižim cenama od cena koje je odredio Republički fond. To govori da ukoliko se u ovoj godini bude kalkulisalo sa cenama koje je odredio Fond, imaćemo na raspolaganju znatno manje količine lekova u odnosu na prethodne godine - kaže doktor Ilić.

Dr Ilić ističe da iznos sredstva koja će bolnici biti odobrena u narednoj godini neće biti manja u odnosu na ona koja su korišćena u prethodnoj.

-Važno je napomenuti da ćemo i ove godine imati isto opredeljenih sredstava za celokupne troškove kao i prethodne godine , što znači da ćemo u skladu sa njima kalkulisati sve ono što ćemo raditi. Pri čemu moramo voditi računa da zadovoljimo i osnovne zahteve da planovi rada ne mogu biti manji od onih koji su realizovani prethodne godine- dodaje doktor Ilić.

Ministarstvo zdravlja dalo je nalog direktorima zdravstvenih ustanova da obezbede potrošni materijal za prvu polovinu naredne godine , a od 31. marta biće organizovani centralizovani tenderi za obezbeđenje materijala potrebnog za drugu polovinu godine, ovaj rok je prema rečima dr Iića produžen do 30 maja.