Čeka se gradjevinska dozvola za buduću školu u Staničenju

16. oktobar 2014. 09:35 Društvo Pirot Plus Online

Firma Domtera iz Ivanjice, koja je izabrana na tender za izgradnju isturenog odeljenja OŠ ”Dušan Radovic” u Staničenju spremna je za početak radova, koji se odlaže do izdavanja gradjevenske dozvole od strane nadležnog organa lokalne samouprave. Slavko Ilić, direktor škole kaže da je izvodjač radova uradio projektnu dokumentaciju, koja sadrži projekat protivpožarne zaštite, gradjevinsko-arhitektonski projekat, projekat sistema vodovoda i kanalizacije, projekte sistema elektroinstalacija i mašinskih instalacija i da je sve to predato Odeljenju za urbanizam i stambeno-komunalnu delatnost.

- Očekujemo da lokalna samouprava reaguje brzo, da u što kraćem roku dobijemo gradjevinsku dozvolu i izvodjač započne radove.

Rok za završetak radova je 23 dana, i očekujemo da će radovi biti završeni do Dana škole, 29. novembra, kada ćemo ujedno proslaviti i veliki jubilej, 50 godina postojanja i rada , kaže direktor Ilić.

- Sredsva za izgradnju škole obezbedjena su u postupku eksproprijacije škole u Crnoklištu. Jedan deo tih sredstava iskorišćen je za zamenu stolarije u matičnoj školi, a najveći deo biće utrošen za izgradnju, uredjenje i opremanje nove škole u Staničenju. Škola u Staničenju previdjeno je da ima oko 250 kvadratnih metara, osam učionica, sa jednom prostorijom za pripremni predškolski program, kotlarnicom i dva sanitarna čvora. Ovo će biti osmogodišnja škola, kaže Ilić.

Zoran Krstić, načelnik Odeljenja za urbanizam i stambeno komunalnu delatnost u SO Pirot kaže da je investitor podneo svu neophodnu tehničku dokumentaciju za dovijanje dozvole.

- Na osnovu dokumentacije uradjen je protivpožarni elaborat koji je danas prosledjen Protivpožarnoj policiji PU-a Pirot, koja treba da da svoju saglasnost na ovaj dokument. Procedura nije jednostavna, ali mi ćemo pokušati da utičemo na nadležne da se što pre krene u obradu predmeta. Po dobijanju saglasnosti Odeljenje za urbanizam izdaće gradjevinsku dozvolu, kaže Krstić.