Ani press i projektno finansiranje!

11. april 2014. 09:22 Plus radio Pirot Plus Online


U nastojanjima da afirmativno i angažovano deluje na prostoru Okruga, naša medijska kuća Ani press doo, u čijem sastavu su Plus Radio I Portal Plus online, realizuje do kraja godine brojne projekte koji imaju pre svega za cilj da afirmišu kvalitetniji život na našem prostoru i podstaknu ljude na inicijativu.


Naravno, ovi projekti, omogućiće u odredjenoj meri i obezbedjivanje izvesnih finansijskih sredstava koji će doprineti poboljšanju teške finansijske situacije!


Projekti koji doprinose promeni navika prema sredini u kojoj živimo!Slabo izražena ekološka svest naših građana jedan je od osnovnih problema za očuvanje prirode. Uzrok leži u nemarnom odnosu ljudi prema prirodi ali i u njihovoj nedovoljnoj edukaciji. Nedostatak ekološke svesti i kulture odgovornosti gradjana prema prirodi i svom gradu ističe se kao jedna od najvećih prepreka u stvaranju boljeg i zdravijeg odnosa prema životnoj sredini.


Svesni ove činjenice, osmislili smo edukativni program, kojim želimo da ukažemo na problem narušavanja prirodne ravnoteže, kroz jačanje svesti celokupne lokalne zajednice o značaju zaštite životne sredine, promocijom ideja i ciljeva na našem Radiju i Portalu.


Teme vezane za očuvanje životne sredine obradjivaće se u projektima "Eko patrola" i "Pokreni se za budućnost - Promenimo navike, sačuvajmo prirodu". Ponovo ćemo organizovati akcije izbora najuredjenijih dvorišta, balkona, ulica. U planu je organizovanje manifestacije na trgu u centru grada povodom 5. juna Svetskog dana zaštite životne sredine.


Projekat "Štedimo energiju – investirajmo u budućnost" ukazaće vam na pozitivne strane ugradnje kalorimetara. U radijskim emisijama obradjivaćemo teme koje se odnose na implementaciju Tarifnog sistema za naplatu toplotne energije i prednostima koje pruža.Pratićemo realizaciju projekta KfW.


Ove projekte Medijska kuća Ani press doo realiuzovaće na Plus Radiju I Portalu Plus online, sa javnim preduzećima Komunalac, Rgionalna sanitarna deponija I Toplana.


Projekti na konkursu Ministarstva kulture


Ani press doo godinama učestvuje na konkursima Ministarstva kulture, realiozujući teme koje su veoma značajne za prava ljudi, ali i za tkzv. marginalizovane grupe.


1. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja


Projekat ,,PRAVO NA PRAVDU,, - Ovim projektom želimo da podignemo svest građana o problemima i nedostacima pravosudnog sistema i vladavine prava. Projekat će se fokusirati na nezavisnost, transparentnost i efikasnost pravosuđa, pravde i rada pravosuđa. Time se, naravno jačaju i demokratski odnosi u našoj zemlji.


2. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina


Projekat „ŽELIM DA SE OBRAZUJEM – MANGAV TE SIKLJOVAV“ - Cilj projekta je analiza specifičnih problema koji prate školovanje romskih učenika u okviru našeg obrazovnog sistema.Mogućnost za unapređenje obrazovanja. Razvoj nastavnih strategija koje povećavaju osetljivost i pozitivne orijentacije prema deci iz marginalizovanih grupa.3. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti informisanja oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom


Projekat „SVI SMO ISTI“ - Cilj projekta je informisanje o pravu na obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju, kao i podizanje nivoa svesti šire društvene zajednice kada je reč o pravima ove dece, njihovom položaju i mogućnostima. Povećanje vidljivosti u lokalnoj zajednici i promene u stavovima ljudi oko njih.