Aktivnosti na izradi Lokalnog plana razvoja energetike VIDEO

19. septembar 2014. 12:56 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U okviru programa Exchange, Opština Pirot je sa još tri opštine u Srbiji izabrana za opštinu kojoj će se pružiti direktna podrška u izradi i implementaciji Lokalnog Plana razvoja energetike. Tim povodom, danas je organizovana prezentacija dosadašnjih aktivnosti na izradi Lokalnog plana razvoja energetike .

Milan Popović, predsednik SO Pirot rekao je tim povodom da se na osnovu svih dosadašnjih iskustava i aktivnosti koje smo ima li u opštini, a odnosili su se na domen energetike, koji obuhvataju i oblast proizvodnje prenos i potrošnju energije, korišćenje obnovljivih izvora energije , energetsku efikasnost, nametnula potreba da se uradi jedan dugoročni i sveobuhvatni planski dokument, strateški dokument, na koji će se oslanjati svi ostali akti vezani za energetiku. Sam plan razvoja energetike utvrdiće osnovne pravce razvoja energetike, strateške ciljeve i plan njihove relaizacije.

Aleksandar Macura, samostalni konsultant za energetiku, je ispred tima koji sprovodi projekat prezentovao dosadašnje aktivnosti na izradi Lokalnog plana razvoja energetike.

Realizacija projekta treba da se završi do marta 2015. godine.