AH Mura Prvi maj Pirot će uposliti 1.328 radnika

04. oktobar 2012. 13:11 Privreda Pirot Plus Online

Posle prodaje dela imovine Prvog maja ovih dana formirano je novo preduzeće pod nazivom AH Mura Prvi maj Pirot.Prema rečima direktora Industrije odeće Prvi maj Pirot,Veljka Krstića, u skladu sa kupoprodajnim ugovorom,AH Mura će postepeno upošljavati prvomajce u narednom periodu,ukupno 1.328 stalno upošljenih radnika na neodredjeno vreme.

Prodajom dela imovine Industrije odeće Prvi maj Pirot u restrukturiranju,praktično je počela nova privatizacija Prvog maja.U ovom trenutku jedno od najvažnijih pitanja jeste upošljavanje radnika u preduzeću AH Mura Prvi maj Pirot,koje je ovih dana formirano i upisano u registar privrednih društava.Radnici ne treba da brinu za radno mesto.Svi koji žele da rade u proizvodnji biće upošljeni u skladu sa kupoprodajnim ugovorom,koji pored ostalog predvidja upošljavanje 1.328.radnika na neodredjeno vreme“-izjavio je,pored ostalog,u emisiji Budjenje, Plus radija,direktor Krstić.

U cilju zaštite interesa i prava radnika sindikati su tražili verziju Ugovora o radu novoformiranog preduzeća,kaže predsednik Veća Samostalnog sindikata naše Opštine,Rodoljub Ćirić.On smatra da je neophodno pored toga imati i verziju Socijalnog programa,ali to se nije desilo i sindikat je prinudjen da reaguje,a uložiće i prigovor na Ugovor i Pravilnik o radu.