Problemi Toplane velika dugovanja korisnika

21. mart 2013. 12:15 Gradska hronika Pirot Plus Online

Suočena sa mnogo problema oko nabavke , transporta, cene mazuta i slabe naplate potraživanja JP Toplana Pirot, za razliku od ostalih javnih preduzeća u našem gradu beleži negativan saldo poslovanja. Nedostatak likvidnih sredstava ugrožava nabavku mazuta pa se sa mnogo problema realizuje i ova grejna sezona.Direktor, Radovan Nikolić, kaže da je najveći problem visoka cena mazuta i transport kao i nedostatak zemnog gasa koji veliki broj Toplana u Srbiji koristi.

-Toplane koje imaju gas nemaju problem transporta i uplate mazuta a i cena je tog energenta je niža u odnosu na cenu gasa. Mi tu mogućnsot nemamo i moramo održati sistem do kraja grejne sezone, odnosno do 15 aprila, sa jednom racionalnom potrošnjom mazuta. Imamo prognozu vremena do ponedeljka i shodno tome racinališemo sa mazutom, na druogj strani i sa sredstvma za dalju kupovinu kako bi prebrodili predstojeći period –kaže Nikolić.

Direktor Nikolić apeluje na sve korisnike da pogotovo sada, kada je do kraja grejne sezone ostalo još malo, redovnije izmiruju svoje obaveze, kako bi sezonu završili bez većih problema.Nis Petrol traži avansnu uplatu i veoma vešto koristi svoj momopolistički položaj.

-Imamo korisnike, kako fizička tako i pravna lica, koji ne plaćaju uslugu grejanja bilo u stanovima ili lokalima. Apelujem na uplatu jer nedostatak sredstava za nas je otežavajuća okolnost. Mi fakturišemo u 12 jednakih mesečnih rata, nama tokom leta nije bitno kad je uplata, sada su potrebna likvidna sredstva za nabavku mazuta. Posebno pitanje je cena mazuta, gde nema tržišta već NIS ima monopol – kaže Nikolić.

Dodatno opterećenje Toplani stvara i zaduženje kod Direkcije za robne rezerve za prošlu grejnu sezonu. Počev od 15. aprila trebalo bi da počne postepeno vraćanje 2.200 tona mazuta.Uz to potraživanja od korisnika grejanja u ovom trenutku iznose oko 87 miliona dinara.

-Grejna sezona će se završiti ali problemi ostaju a za njihovo rešavanje potrebna su likvidna sredstva. Kada je reč o tekućim obavezama napominjem da 20% korisnika neredovno ili uopšte ne uplaćuju usluge grejanja . Mi ne možemo da planiramo kako će se naplata odvijati preko suda. Od ukupne sume od 87 miliona dinara dugovanja korisnika stambenog prostora iznose 25 miliona dinara a korisnika poslovnog prostora 62 miliona dinara – kaže Nikolić.