Završen projekat Doma zdravlja Pirot „Zajedno do zdravlja“

02. mart 2021. 11:01 Društvo Pirot Plus Online

Završen je projekat Doma Zdravlja Pirot „Zajedno do zdravlja“ za čiju realizaciju je obezbeđena podrška iz granta za projekte u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ i „Dodatnog finansiranja za Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“, preko Vlade Republike Srbije, iz sredstava zajma Svetske banke.

Tokom trajanja projekta sprovedene su sve planirane aktivnosti: formiranje projektnog tima, formiranje tima zdravstvenih radnika angažovanih na projektu, formiranje multisektorskog tima predstavnika lokalne zajednice, potpisivanje protokola o saradnji na lokalnom nivou, priprema i izrada edukativnog, promotivnog i evaluacionog materjala, okrugli sto za predstavnike lokalne zajednice, edukacija zdravstvenih radnika, podela edukativnog materjala, sistematski pregledi i skrininzi radno aktivnog stanovništva na terenu, medijska kampanja kroz konferencije za novinare i saopštenja za javnost i medije kao i monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti.

Nepovoljna epidemiološka situacija u zemlji u jednom trenutku ograničila nas je u sprovođenju projektnih aktivnosti. Međutim, sa popravljanjem epidemiološke situacije organizovali smo i realizovali sve planirane aktivnosti poštujući predložene epidemiološke
mere zaštite.

Neposrednim radom sa radno aktivnim stanovništvom uočeno je prisustvo faktora rizika kod svih populacionih grupa, nezavisno od pola i stepena obrazovanja. Međutim, neophodna je sistemska analiza/formiranje baze podataka i njena statistička obrada/ kako bi na populacionom nivou mogli da se donesu zaključci, iz kojih bi proistekle i nove aktivnosti. Iskustvo stečeno tokom realizacije projekta (Plan i strategija realizacije projektnih aktivnosti, saradnja sa donosiocima odluka, zadovoljstvo korisnika uslugama, njihova zainteresovanost za očuvanje sopstvenog zdravlja) može da posluži kao model nove organizacije rada u pružsnju programskih aktivnosti na terenu i da doprinese unapređenju programskih aktivnosti na primarnom nivou zdravstvene zaštite i očuvanju zdravlja populacije.

*Saopštenje Doma zdravlja Pirot