Završeni betonski radovi u tunelu Sarlah VIDEO

15. jul 2015. 08:35 Privreda Pirot Plus Online

U utorak, 14. jula završeni su betonski radovi na obe cevi i poprečnom prolazu tunela Sarlah.

Zahvaljujući dobroj saradnji sa Koridorima Srbije danas je naš sagovornik i pravi domaćin u tunelu Sarlah bio Borko Žiravac koordinator radova na E 80.

Dužina leve tunelske cevi je 465,85 m , a desne tunelske cevi 476,35 metara . Ukupna vrednost radova za tunel sarlah iznosi 876.001,877,77 dinara. Radovi u levoj tunelskoj cevi počćeli su 2o.januara 2014. godine a u desnoj tunelskoj cevi 18. februara iste godine.

Do završetka radova preostalo je da se urade kanali kablovske kanalizacije u desnoj tunelskoj cevi , hidrantska mreža , premazivanje ili završna obrada odvodni kanali , kolektor kišne kanalizacije, zatrpavanje porivremenih portala i kolovozna konstrukcija u obe tunelske cevi. Prema proceni nadzora svi radovi bi trebalo da budu završeni do oktobra 2015. godine.