Sutra vanredna Skupština akcionara Tigra a.d. Na dnevnom redu Odluka o reorganizaciji u skladu sa UPPR-om

28. mart 2019. 09:00 Privreda Pirot Plus Online

Kompanija Tigar a.d. poslala je saopštenje kojim obaveštava svoje akcionare da je NO Tigar a.d. na svojoj sednici održanoj 08.03.2019.godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara.

Vanredna sednica Skupštine akcionara će se održati 29.marta 2019.god. sa početkom u 12h u sedištu Društva.

Na dnevnom redu sednice je donošenje Odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom, u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije. Tigar a.d. na dan upućivanja poziva ima ukupno izdatih 8.156.236 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih 275 sopstvenih akcija i 149.981 PIO fonda RS nemaju pravo glasa na Skupštini. Republika Srbija ima 39,8%, Banka Poštanska štedionica 17,7%, a PIO fond RS 10,6%.

U saopštenju Kompanije navodi se i da je materijal za vanrednu Skupštinu akcionara objavljen na sajtu www.tigar.com, 08.03.2019. u skladu sa Zakonom.

Materijal se može preuzeti sa sajta ili u sedištu Društva, na zahtev akcionara, svakog radnog dana od 08-16h.

Dostave materijala na kućnu adresu akcionara neće biti.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji deset dana pre održavanja Skupštine (19.03.2019,) budu upisani kao akcionari u Centralnom registru.