Za finansijsku podršku porodicama sa decom i dodatna prava, iz gradskog Budžeta 60 miliona dinara

27. april 2018. 12:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U Odseku za poslove društvene brige o deci, omladinu i zdravstvenu zaštitu ostvaruju se pored prava definisanih Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom koja se primenjuju u celoj Republici (dečiji dodatak, roditeljski dodatak, naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja i decu sa smetnjama u razvoju) i dodatna prava iz te oblasti na osnovu Odluka Grada koja se finansiraju iz budžeta Grada Pirota.

Prema rečima Ninoslava Ćirića, člana Gradskog veća za demografsku politiku iz Budžeta grada na godišnjem nivou izdvaja se oko 60 miliona dinara za 15 mera populacione politike, koje podrazumevaju direktne pronatalne mere, ali i druge mere u cilju poboljšanja položaja i kvaliteta života porodica sa decom

Nadica Adamović, šef Odseka društvene brige o deci posebno je, u audio izjavi, objasnila novo pravo iz ove oblasti. Reč je o novčanoj pomoći za novorodjenu decu čiji roditelji žive na selu.

Projektom Adaptacije, rekonstrukcije i proširenja Vrtića "Prvomajski cvet" konkurisaće se za sredstva u iznosu od blizu 27 miliona dinara, koja su izvojena u Fondu za demografsku politiku

Profesorka Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku sredinom maja posetiće Pirot kojom prilikom će na javnoj tribini prezentovati mere demografske politike na nacionalnom nivou