Vraćaju se sudije i tužioci

25. septembar 2012. 13:00 Društvo Pirot Plus Online

Odlukom Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, posle tri godine, 304 sudije i 122 tužioca vraćaju se na posao. Sudije i tužioci čije su žalbe usvojene pred Ustavnim sudom, na posao treba da se jave u narednih 30 dana, posle čega će biti raspoređeni na odgovarajuće funkcije.

Zoran Kolev, predsednik Višeg suda u Pirotu, kaže da je odlukom Visokog saveta sudstva odlučeno da je za sudiju Višeg suda izabrana sudija Okružnog suda Marina Živković.

- Godišnjim rasporedom rada institucije, definiše se obim poslova i broj predmeta svakod sudije i kada Živkovićeva bude stupila na fukciju doći će do njegove neminovne promene. Prispećem novih sudija ažurnost suda biće veća. Uzimajući u obzir broj predmeta komparativno sa brojem sudija i ostalih zaposlenih, predmeti se reševaju zadovoljavajućom dinamikom, posebno u gradjanskoj materiji, kaže Kolev.

Danijela Kostić, predsednica Osnovnog suda u izjavi za Plus radio kaže da su za sudije ovog Suda odlukom Saveta izabrani Jovica Rančić I Letica Nikolić.

- U naknadnom dopisu Visokog saveta sudstva stoji da sudije koje su u medjuvremenu zasnovale radni odnos, pre stupanja na dužnost, moraju da polaže zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine, što je slučaj sa sudijom Jovicom Rančićem. Prema nekim informacijama sudija Nikolić je penzionisana, tako da će u ovom slučaju odluka biti naknadno donešena, kaže Kostićeva

Promena ima I u Višem I u Osnovnom javnom tužilaštvu, kaže za Plus radio Snežana Stamenković, viši tužilac u Pirotu.

- U Višem javnom tužilaštvu za zamenika je izabran Milorad Pejčić iz Babušnice koji je pre ovoga bio zamenik Okružnog javnog tužioca u Pirotu. U Osnovnom javnom tužilaštvu Državno veće tužilaca izabralo je tri zamenika osnovnog javnog tužioca u Pirotu. Postavljeni su Mladen Jovanović, Miljana Randjelović i Suzana Tošić. Svi oni su ranije obavljali javnotužilačke funkcije. Povećanje broja zapošljenih umnogome će olakšati rad posebno Osnovnog javnog tužilaštva, gde postoji veliki broj predmeta kako nasledjenih, tako i novih s obzirom da je na osnovu odredbi novog Zakona Bela Palanka u nadležnosti Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu. Postoje odredjene nadležnosti i kada je reč o Babušnici, kaže Stamenkovićeva.

Posle ovog Više javno tužilaštvo imaće 4 zamenika, a Osnovno javno tužilaštvo 6 zamenika.

Prema rečima ministra pravde Nikole Selakovića za sve sudije i tužioce postoji mesto i oni neće biti prekobrojni u sistemu. Sa druge strane Srpskom pravosuđu, koje je u 2012. godinu ušlo sa tri i po miliona nerešenih slučajeva, pojačanje je, čini se, neophodno. Gužve u sudijskim odajama biće do donošenja novog Zakona o sedištima i uređenju sudova i javnih tužilaštava. Iz Ministartsva pravde najavljuju da će radna grupa koja radi na izmeni mreže sudova, do 15. oktobra završiti nacrt tog zakona.