Vladica Tošić, profesor istorije u Gimnaziji Pirot stekao zvanje pedagoški savetnik

02. april 2020. 19:00 Društvo Pirot Plus Online

Profesionalni razvoj i stručno usavršavanje nastavnika regulisani su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Profesionalni razvoj podrazumeva stalno razvijanje ukupnih potencijala sa ciljem kvalitetnijeg obavljanja posla i unapređivanja prakse. Sastavni i obavezni deo profesionalnog razvoja je stalno stručno usavršavanje koje podrazumeva razvijanje i sticanje znanja, veština i vrednosnih stavova za profesiju nastavnika, radi ostvarivanja ciljeva i zadataka obrazovanja i vaspitanja, unapređivanje obrazovno-vaspinog rada i podizanja kvaliteta rada ustanove.


Prosvetni savetnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, gospođa Jasmina Gejo iz Školske uprave u Nišu, dala je pozitivno mišljenje o ispunjavanju uslova za napredovanje u zvanju i sticanju zvanja pedagoški savetnik Vladici Tošiću, profesoru istorije u Gimnaziji Pirot.


Na osnovu stručno-pedagoškog nadzora nad radom profesora Vladice Tošića, uvida u pedagošku dokumentaciju i evidenciju, pregleda elektronskog i štampanog materijala, razgovora sa profesorima i učenicima Gimnazije Pirot, direktorom i stručnim saradnicima, procenjeno je da on pokazuje visok stepen kompetencija u obrazovno-vaspitnom radu, da se ističe u svim aktivnostima stručnog usavršavanja i da inicira i učestvuje u podizanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada. Svi standardi ispitani u vezi rada Tošić Vladice, ocenjeni su visokim nivoom ostvarenosti.


Vladica Tošić je završio osnovnu školu "Pavle Krstić", danas “Sveti Sava”, a srednje obrazovanje je stekao u Gimnaziji Pirot. Istoriju je diplomirao na katedri za istoriju na Filozofskom fakultetu, Univerzitete u Beogradu. Postdiplomske studije, studijski program Međunarodna politika, završio je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Uspešno je završio Akademiju za lidere prekogranične saradnje, Saveta Evrope i Međunarodnu školu za studije holokausta-Yad Vashem.


Profesor Tošić je regionalni poverenik međunarodnog Uruženja profesora istorije EUSTORY History Network, član je Udruženja za društvenu istoriju EUROCLIO, Društva istoričara Srbije "Stojan Novaković", Udruženja istoričara Pirota i predsednik je aktiva nastavnika istorije Pirotskog upravnog okruga. Pokrenuo je i realizovao brojne projekte i izložbe. Predavač i učesnik brojnih seminara, naučnih skupova, stručnih savetovanja i konferencija na nacionalnom i međunarodnom nivou. Autor, recenzent i glavni urednik mnogih publikacija. Profesor Tošić, dobitnik je brojnih priznanja i nagrada iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Izdvajamo:


- Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije-Plaketa „Kreativna škola“.
- Udruženje za društvenu istoriju EUROCLIO i EUSTORY History Network, priznanje za doprinos u proučavanju i prezentovanju zavičajne istorije.
- Opština Pirot, priznanje „Vuk Karadžić“ sa zlatnikom, za doprinos u unapređivanju obrazovanja i vaspitanja.
- Opština Pirot, priznanje "Sveti Sava", za doprinos u unapređivanju obrazovanja i vaspitanja, Aktiv profesora istorije Gimnazije Pirot.
- Plus radio, "Ljudi za novo vreme“, priznanje u oblasti obrazovanja.


Udruženje KLETT društvo za razvoj obrazovanja, prepoznalo je stručno i naučno stvaralaštvo profesora Tošića u uvrstilo ga je u „Leksikon stvaralaca u preduniverzitetskom obrazovanju".


Gimnazija Pirot je ovim dobila još jednu potvrdu da je vodeća obrazovna ustanova u Pirotskom okrugu, koja na najbolji mogući način uz podršku Grada Pirota, podržava rad i razvoj učenika i stvara odlične uslove za stalno stručno usavršavanje i napredovanje nastavnika.