Vladan Vasić: Radin do je najveće gradilište u prvom delu građevinske sezone u Pirotu

21. mart 2019. 14:47 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Radnici Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ nedavno su počeli zamenu dotrajale vodovodne mreže u naselju Radin Do u Ulici ruzmarina. Uporedo sa ovim poslovima odvijaju se i drugi radovi koji prethode asfaltiranju. Tim povodom danas je, sa svojim saradnicima, gradilište obišao gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić.

Imajući u vidu konfiguraciju terena i obim poslova gradonačelnik, Vladan Vasić, smatra da je reč o veoma zahtevnom gradilištu. Naročito je važno sanirati klizište u dužini od dvesta metara kod „Stolara“, a u skladu sa planovima lokalne samouprave nastoji se da se što više urede prigradska naselja.

JP „Vodovod i kanalizacija“ radi na zameni vodovodne mreže u Ulici ruzmarina. Direktor Preduzeća, Zoran Nikolić, kaže da je reč o dotrajaloj mreži gde se nalaze i azbestne cevi. Sa priključnim vodovima i sokacima ukupna dužina je oko hiljadu metara.