Vladan Vasić: Krajnje realno planiramo Budžet i očekujemo dobru realizaciju, ne koristimo komercijalne kredite i ne dugujemo nikome

13. novembar 2019. 13:50 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U skladu sa budžetskim kalendarom nedavno su većnici Pirota usvojili predlog Nacrta Budžeta za 2020. godinu. Do 15. decembra Budžet bi trebalo da usvoji Skupština grada, mada će, kako je planirano, to biti ranije.

Gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić, kaže da je Budžet za narednu godinu nešto viši od ovogodišnjeg, da su pažljivo sagledane potrebe svih budžetskih korisnika i da će se realizovati nove investicije.

Imajući u vidu da će se pojedini poslovi realizovati republičkim parama ili iz fondova Evropske unije, realno je očekivati da će Pirot i u narednom periodu zadržati razvojnu komponentu.