Vladan Vasić: Dolazak LIDL-a značajan za naš grad

21. februar 2019. 14:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas smo snimili i lokaciju na kojoj će biti izgradjen objekat.

Prema našim informacijama radovi bi trebalo da počnu 5. marta, a rok za završetak je 5. novembar ove godine.