Vlada Srbije donela Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja

25. mart 2020. 10:00 Korona virus Pirot Plus Online

Član 1

Rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom postupku, predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja i obezbeđenja, podnošenje tužbe u upravnom sporu i podnošenje ustavne žalbe, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.


Član 2

Rokovi za izjavljivanje pravnih lekova, pravnih sredstava ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u postupcima iz člana 1.ove uredbe, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine. U krivičnom postupku, prekršajnom postupku i postupku za privredne prestupe, rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

("Sl. glasnik RS", br. 38/2020)