Većnici Pirota usvojili predloge odluka iz značajnih oblasti života grada. Lokalni akcioni plan za decu izdvaja Pirot kao primer brige o deci u Srbiji

20. novembar 2019. 15:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas je održana sednica Gradskog veća na kojoj su razmatrana pitanja iz oblasti planiranja i uređivanja građevinskog zemljišta, komunalne, imovinsko pravne oblasti, programima za unapređenje bezbednosti saobraćaja kao i korišćenju sredstava za zaštitu životne sredine, a posebnu pažnju privuklo je razmatranje Lokalnog akcionog plana za decu za period do 2024. godine.

Većnici su najpre razmatrali i usvojili Plan detaljne regulacije „Poslovna infrastruktura – deo Logističkog centra“ u Pirotu. Reč je o važnom planu s obzirom na nedostatak prostora u Industrijskoj četvrti koji bi se realizacijom Plana proširio za nešto više od sedam hektara. Osnovna koncepcija uređenja prostora je aktiviranje novih prostornih kapaciteta za razvoj Logističkog centra Pirot. Plansko područje predstavlja drugu fazu Logističkog centra sa osnovnom namenom skladišnih i servisnih funkcija.

Tema koja je pobudila veliko interesovanje jeste Lokalni akcioni plan za decu za period od 1919. do 2024. godine. Ovo je treći Plan po redu koji Pirot uspešno realizuje u kontinuitetu, istakla je Slavica Stanisavljević, koordinator izrade LEAP-a. Planovi su rađeni u skladu sa Nacionalnim akcionim planom i prilagođeni potrebama sa lokala.

U nastavku sednice većnici su, pored ostalog, usvojili predlog odluke o komunalnim i boravišnim taksama, izmene Odluke o linijskom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada, Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine i Programa korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja.