Većnici grada Pirota saglasni sa Odlukom o Završnom računu Budžeta za 2018. Novac trošen namenski i bez prekoračenja. Na sednici razmatrano još niz tema iz oblasti gradske problematike

21. maj 2019. 14:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Pored Odluke o Završnom računu i Budžeta za prošlu godinu, na sednici Gradskog veća, održanoj danas, data je saglasnost, pored ostalog, na Odluku o izradi plana detaljne regulacije „Punkt za održavanje državnih puteva I i II reda u zoni petlje Pirot-Istok kod Poljske Ržane. Praktično reč je o izradi Baze sa pratećom infrastrukturom i opremom za održavanje puteva. Usvojen je program zaštite životne sredine grada Pirota za period od 2019. do 2023. godine. Razmatran je Plan bezbednosti saobraćaja za 2019. godinu, Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, Program korišćenja sredstava za unapređenje energetske efikasnosti i drugo.

Gradski većnici su jednoglasno usvojili Odluku o Završnom računu Budžeta grada Pirota za 2018. Godinu. Istaknuto je da su i prihodi i rashodi ostvareni u visokom procentu. Novac je trošen namenski i bez prekoračenja što je potvrdila i eksterna revizija, a jedna od osnovnih karakteristika Budžeta je da je završen sa suficitom.

Jedna od tema koja je izazvala pažnju većnika jeste Opretaivni plan odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada Pirota. Prema rečima Sretena Savova lokalna samouprava, odnosno, Štab za vanredne situacije izrađuje Plan koji je usklađen sa Planom odbrane od poplava Republike Srbije. Ono što je najvažnije Pirot ima dovoljno para da odgovori zahtevima i da su do sada preduzete adekvatne mere zaštite od poplava.

Većnici su danas dali saglasnost i na Odluku o usvajanju Koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada. Prema rečima izvestioca, člana Gradskog veća, Dejana Ranđelovića, resorno ministarstvo je svojevremeno usvojilo Odluku, ali je bilo neminovno uraditi odgovarajuće izmene zbog promene cene goriva , maziva i različitih taksi , tako da su od dvanaest miliona dinara povećane subvencije grada na sedamnaest za obavljanje ove delatnosti.

Posle usvajanja Koncesionog plana na sednici Skupštine grada sledi raspisivanje tendera i do kraja leta trebalo bi da bude izabran prevoznik kaže Ranđelović. Za petak je zakazana sednica Skupštine grada.