Većnici dali saglasnost na izveštaje o radu javnih preduzeća, razmatrali set odluka iz oblasti energetske efikasnosti i Odluku o otkupu akcija Slobodne zone Pirot

26. jun 2019. 14:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na danas održanoj sednici Gradskog veća većnici su kao prvu tačku dnevnog reda razmatrali izveštaje o radu sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća za 2018. godinu - JP "Vodovod i kanalizacija", JKP "Gradska toplana", JP "Komunalac", JP za planiranje i uredjivanje gradjevinskog zemljišta i JKP "Regionalna deponija Pirot".

Većnici su razmatrali predlog Rang liste prijava za bespovratno sufinansiranje radova na održavanju fasada zgrada, dali saglasnost na Odluku o sprovodjenu aktivnosti iz Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efikasnost, razmatrali izmenu Pravilnika o načinu raspodele i obračuna troškova za isporučenu toplotnu energiju, Cenovnika pojedinačnih usluga koje pruža Toplana i Pravilnika o uslovima za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg korisnika za obustavu isporuke toplotne energije.

Gradonačelnik Vasić je prokomentarisao i set odluka vezanih za unapredjenje energetske efikasnosti.

Devni red je dopunjen tačkom vezanom za finansiranje Programa Letnje škole sporta

Sednica Skupštine grada biće održana u petak na Vidovdan, sa početkom u 10 časova.