Vasić: I pored smanjenih prihoda ne očekujemo probleme u funkcionisanju lokalne samouprave

22. oktobar 2020. 13:46 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Jedna od najavžnijih tačaka na dnevnom redu sutrašnje sednice Skupštine grada Pirota, biće Odluka o izmenama i dopunama odluke o Budžetu grada Pirota za 2020. godinu, ili kraće rebalans gradskog Budžeta.

U jučerašnjem razgovoru sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem, dobili smo detaljniji prikaz prihodovne i rashodne strane budžeta i razloge za ovaj, drugi po redu rebalans, od početka godine.

Epidemija korona virusa doprinela je da imamo smanjene prihode, doduše u ne tako velikom iznosu. Nismo navikli da imamo rebalans sa smanjenjem prihoda, ovog puta u iznosu od 45 miliona dinara. Manji su prihodi od poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit. Takođe smanjen je iznos i poreza na prihode od samostalnih delatnosti, ugovora o delu, povremenih i privremenih poslova, imamo smanjenje prihoda od poreza a prenos apsolutnih prava, od opštinskih naknada, prihoda od prodaje dobara i usluga. S druge strane imali smo, na pojedinim stavkama, smanjenje rahoda. Korona nas je sprečila u realizaciji prekograničnog projekta izgradnje terena sa veštačkom travom, koji će biti realizovan naredne godine. Neke pozicije u budžetu su i povećane, u svakom slučaju smanjenje prihodovne strane neće uticati na funkcionisanje u celini, rekao je gradonačelnik Vasić. 

Sednica gradskog Parlamenta biće održana u petak, 23. oktobra sa početkom u 10 časova.