Vanredna sednica Skupštine akcionara Tigra a.d. u ponedeljak, 17. septembra

12. septembar 2018. 13:00 Privreda Pirot Plus Online

Akcionarsko društvo Tigar a.d. održaće vanrednu Skupštinu akcionara 17. septembra sa početkom u 12 časova.

Akcionari kompanije ovom prilikom razmatraće samo jednu tačku dnevno greda - Odluku o odobrenju povećanja osnovnog kapitala Akcionarskog društva Tigar Pirot konverzijom potraživanja u kapital.

Na Skupštinu akcionara pozivaju se, saglasno Odluci Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot, vlasnici akcija na dan 27.08.2018. godine, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara. Pravo učešća u radu sednice imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice, prema spisku akcionara, utvrđenom na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Poziv

Odluka o povećanju kapitala