Usvojen Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

02. februar 2024. 11:17 Društvo Pirot Plus Online

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija objavilo je Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i pripadajuće obrasce u Službenom glasniku Republike Srbije broj 6/24 od 26. januara 2024. godine. Pravilnikom je bliže uređen postupak sufinansiranja projekata u oblasti javnog informisanja u skladu sa novim Zakonom o javnom informisanju i medijima koji je stupio na snagu 4. novembra 2023. godine.

Tim povodom predstavnici Ministarstva će 31. januara, 1. i 2. februara 2024. godine održati u Beogradu obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave koji rade na poslovima projektnog sufinansiranja kako bi ih upoznali sa odredbama novog Pravilnika i pratećim obrascima. Ministarstvo će u narednom periodu organizovati i obuke za predstavnike medija u Beogradu, Novom Sadu, Кragujevcu i Nišu, kao i obuku za lica koja su zainteresovana za rad u komisijama za ocenu projekata.

*Vest preuzeta sa sajta ministarstva

U članu 5 Pravilnika stoji da organ koji raspisuje konkurs dužan je da ga raspiše najkasnije do 1. marta tekuće godine za tu kalendarsku godinu.