Usvojen Budžet za 2017.godinu sa rebalansom! Izabrani novi članovi Gradskog veća: Miroljub Vidanović, Dejan Ranđelović (SNS) i Aleksandar Ćirić ( KZP)

30. jun 2017. 14:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas se održava sednica Gradske skupštine. Zapisnik sa prošle sednice usvojen je sa 46 glasova. Dopuna dnevnog reda na predlog Gradskog veća ,,Detaljna regulacija Pirot centar,, usvojena je takodje sa 46 glasova.

Na početku sednice Milan Popović je obavestio da je odbornik Dejan Aleksić LDP-SDS , prešao u Koaliciju za Pirot.

Prva tema je Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Budžetu grada Pirota za 2017.godinu . Posle rebalansa Budžet iznosi 1.993.000.000 dinara, sa sopstvenim prihodima koje su indirektni korisnici ostvarili do 15. maja iznosi 2.818.000.000 dinara. Izvestilac o ovoj temi bila je Jagoda Šnele. Do informacije koju ćemo dobiti posle sednice, evo izjave Jagode Šnele posle sednice Veća o ovoj temi.

Odluka o Budžetu grada Pirota usvojena je sa 45 glasova. Protiv su bila 4 odbornika.

Odbornici su, potom, razmatrali Plan generalne regulacije "Pirot – Istok 1". Izvestilac Zoran Krstić. Usvojeni su do sada Pirot Centar, Pirot Jug, Pirot Zapad i Nišavska dolina. Ostalo je "Pirot Istok 2", "Pirot Zapad" i "Industrijska zona"-rekao je Zoran Krstić. Nacrt plana je dat na uvid gradjanima. Bilo je desetak primedbi. Komisija za planove je sagledala zahteve. Ukoliko se usvoji predlog obradjivača, biće dat nalog da se pristupi realizaciji. Potom je predstavnik obradjivača objasnio Plan. Veličina prostora je oko 500 hektara. Ovaj deo zahvata naselje Prčevac, Berilovac. Plan regulacije "Pirot – Istok 1" usvojen je sa 45 glasova odbornika. Protiv nije bilo.

Sledeća tema bila je detaljna regulacija "Pirot centar"! Izvestio je Zoran Krstić, načelnik odeljenja za urbanizam i za stambeno komunalne poslove. Radi se o prostoru Solitera, bivše Fabrike Piroteks ... Za predlog detaljne regulacije "Pirot Centar" bilo je 45 odbornika.

Odluku o organizaciji Gradske uprave, odbornici su doneli sa 45 glasova ,,za,, nije bilo diskutanata.

Sledeća tema na dnevnom redu bila je Odluka o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javnog privatnog partnerstva za rekonstrukciju javne rasvete. Izvestilac o ovoj temi bio je Bojan Ivković, koji je u Gradskoj upravi zadužen za energetiku. Odluku je usvojilo 46 odbornika za i 4 protiv.

Odbornici su potom razmatrali odluke iz imovinsko-pravne oblasti.

Odbornici su razmatrali i Odluku o mesnim zajednicama na teritoriji grada Pirota. Ova tema je u vezi sa statusom grada. Odluku je prihvatilo 45 odbornika.

Sledeća tema je Odluka o zadacima, o sastavu i načinu rada Komisije za planove grada. Dušan Mitić je predložio da iznosi za članove Komisije budu manji. Gradsko veće je predložilo da se u Odluci briše stav dva. Odluku su prihvatila 42 odbornika.

Iako je interesantna bila tema o naknadi za uredjivanje javnih parking prostora, nije bilo diskutanata. Odluku su prihvatila 42 odbornika.

Takodje je pažnju skrenula Odluka o sprovodjenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Pirot i donošenje Rešenja o obrazovanju komisije za sprovodjenje javnog konkursa. Predloženo je pet članova. Milan Popović je replicirao Dušanu Mitiću da je tajna ko su članovi Komisije da se ne bi uticalo na njihov rad. Odluka je prihvaćena sa 42 glasa odbornika.

Odbornici su razmatrali, na zahtev Ministarstva da se donese odluka o otpisu duga sa pripadajućom kamatu poreskog obveznika ZGOP ad Novi Sad, što je bila nova tema, o kojoj je govorila Jagoda Šnele. Poreska uprava Novi Sad je usaglasila dugove, to je oko 400.000 dinara do maja prošle godine. Odluka je doneta sa 45 glasova.

Odbornici su razmatrali da bi dali saglasnost na odluke nadzornih odbora javnih preduzeća o raspodeli za 2015. i 2016. godinu i na izmenu Programa poslovanja javnih preduzeća i na odluke nadzornih odbora o isplati spolidarne pomoći. Gradsko veće je dalo saglasnost . Odluka je prihvaćena sa 44 glasa i 4 protiv.

Potom je usledila tema razrešenja i imenovanja. Milan Popović je predložio razrešenja za članove nekih nadzornih odbora i komisija za rezrešenja i imenovanja. Jedan odbornik bio je protiv i predložio imenovanja. Glasalo je za 45 odbornika. Jedan odbornik bio je protiv.

Gradonačelnik Vladan Vasić predložio je da se razreše članstva u Veću, Dr Srdjan Denčić, Jovan Ćirić, Acko Stančić. Predloženo je prema sporazumu o saradnji KZP – SNS Pirot, da se izaberu dva člana Gradskog veća iz redova SNS Pirot i jedan iz KZP. Predlog je da članovi budu Miroljub Vidanović direktor Poljoprivredne stručne službe, Dejan Randjelović, diplomirani menadzer saobraćaja i Aleksandar Ćirić pomoćnik gradonačelnika.

Odbornici su potom pristupili glasanju. Predsednik Komisije za glasanje Miloš Colić objavio je da je glasalo 46 odbornika.

Za promenu članova Veća i izbor trojice novih, Miroljuba Vidanovića, Dejana Randjelovića i Aleksandra Ćirića, glasala su 44 odbornika.

Na kraju su, kao i uvek bila odbornička pitanja.

Po završetku sednice, ustaljena praksa, novinari nastoje da dobiju izjave aktera Gradske skupštine. Gradonačelnik Vladan Vasić, na početku obraćanja, komentarisao je Odluku o Budžetu, izrazivši zadovoljstvo, utoliko pre što ovih dana je javnost iznenadjena informacijama o lošem poslovanju i navodnom bankrotu nekih gradova.

Jedna od značajnijih tema na Sednici bilo je, u Srbiji sve akltuelnije, javno privatno partnerstvo. Grad Pirot želi da u oblasti javne rasvete napravi takav dogovor. Vladan Vasić rekao je da je to jedan od načina da se urade mnogi značajni projekti za grad.

Novinari su pitali za najavljene promene u Gradskom veću, posle potpisivanja Sporazuma o saradnji sa pirotskim SNS-om. Interesovalo ih je, akodje, kada će biti izabran njegov pomoćnik.

Mimica Kostić Djordjević, šef Odborničke grupe SNS u Pirotu, nije krila zadovoljstvo ulaskom u vlast, najavljujući da će saradnja doneti još bolje rezultate, mada je i do sada gradska vlast radila dobro. Ona je komentarisala i ulazak dva člana u Gradsko veće.

Dimitrije Vidanović, kao predstavnik opozicije, inače član Pirotske nove snage, najavio je da će i dalje nastojati da budu konstruktivna opozicija, komentarišući i nova dešavanja u gradskoj vlasti.