Usvojen Budžet grada Pirota za 2021. godinu, projektovan na milijardu osamsto šesnaest miliona kroz sedamnaest programa

11. decembar 2020. 14:01 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas je održana sednica Skupštine grada Pirota. Sednici je prisustvovalo 50 odbornika.

Posle usvajanja zapisnika sa prethodne sednice i dnevnog reda krenulo se sa izlaganjem po svim tačkama.

Prva i najvažnija tema bila je Odluka o Budžetu grada Pirota za 2021.godinu i Kadrovskog plana Gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva za 2021.godinu.

Izvestilac o ovoj temi bila je načelnica Odeljenja za privredu i finansije Jagoda Šnele.

Tokom diskusije komentar na Budžet ovom prilikom dala je narodna poslanica iz Pirota Olja Petrović.

U okviru rasprave o Budžetu govorio je i dr Žarko Todorović ispred Odborničke grupe Najbolje za Pirot.

Odgovor na njegovo izlaganje dali su dr Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja Pirot, zamenik gradonačelnika Miloš Colić i gradonačelnik Vladan Vasić.

Tokom ove diskusije odbornici iz redova “Najbolje za Pirot” napustili su sednicu.

Odluka o Budžetu grada Pirota za 2021.godinu usvojena je sa 46 glasova za.

Budžet za 2021.godinu je programski i iznosi milijardu osamsto šesnaest miliona. U poređenju sa ovogodišnjim Budžetom veći je za 6,19% i biće realizovan kroz 17 programa.

Pre nego što se nastavilo dalje po dnevnom redu odbornici su snažnim aplauzom dali podršku svim zdravstvenim radnicima koji svakodnevno rade na suzbijanju virusa Covid 19.

Potom je usledilo izlaganje i usvajanje po daljem rasporedu dnevnog reda. Usvojene su odluke o određivanju pravaca pružanja državnih puteva kroz naseljena mesta na teritoriji grada, iz imovinsko – pravne oblasti, data je saglasnost na Statut Apotekarske ustanove Pirot i na kraju su usledila razrešenja, imenovanja i odbornička pitanja.

Predsednica Skupštine grada Pirota, dr Milena Dimitrijević, istakla je, po završetku sednice, da je ovo bila veoma važna sednica zbog Budžeta grada, kao najvažnijeg dokumenta za funkcionisanje lokalne samouprave. Ona je dodala da joj je žao što je Odbornička grupa Najbolje za Pirot napustila sednicu. Kada je reč o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, iako nije bila na dnevnom redu, o tome se tokom diskusije govorilo. Predsednica Skupštine grada Pirota zahvalila se dr Radovanu Iliću što je saopštio kakva je situacija u našem gradu i istakla das u snažnim aplauzom želeli da daju podršku svim zdravstvenim radnicima koji se lavovski bore sve ovo vreme.

Sledeća sednica Skupštine biće održana na Dan grada, 28. decembra. Milena Dimitrijević je ovom prilikom podsetila da, s obzirom da neće biti obeležavanja Dana grada, novac je prenamenjen za humanitarne svrhe.