Uspostavljen Jedinstveni informacioni sistem poreskih obveznika

29. januar 2019. 13:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima od 1. januara 2019. godine dostupne su građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije.

U okviru uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija realizovan je Portal Jedinstvenog informacionog sistema LPA koji je dana 01.01.2019. godine počeo sa radom. Preko ovog portala:
- omogućen je uvid u stanje poreskog duga poreskih obveznika po svim računima za uplatu javnih prihoda i to na osnovu podataka iz svih opštinskih sistema koji se koriste za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreskih obaveza poreskih obveznika;
- elektronsko podnošenje prijava imovine fizičkih i pravnih lica.
Za pristup navedenom Portalu Jedinstvenog informacionog sistema LPA potrebna je odgovarajuća prijava na sistem tj. elektronska identifikacija, i ona je omogućena na 2 načina:
- uvid u stanje poreskog duga omogućen je korišćenjem korisničkog imena i šifre (username i password) ili korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata;
- elektronsko podnošenje prijave omogućeno je samo korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata.
Novi korisnici nalog za pristup (korisničko ime i šifru) otvaraju u Lokalnoj poreskoj administraciji na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište. Nalog za pristup važi za čitavu teritoriju Republike Srbije (obveznik nema potrebu da se prijavljuje na drugoj lokaciji).

O ovoj temi razgovarali smo sa Ivanom Malinović, šefom Odseka lokalne poreske administracije.