Ugovorna okružna privredna komora Pirot usvojila plan rada za 2019.

27. februar 2019. 14:56 Privreda Pirot Plus Online

Ugovorna okružna privredna komora Pirot je u prošloj godini u potpunosti ostvarila planirane aktivnosti i zadatke zaključeno je na današnjoj redovnoj sednici Upravnog odbora Ugovorne okružne privredne komore Pirot i Skupštine Komore. Dr Dragan Kostić, predsednik UOPKP, pored ostalog, kaže da se razgovaralo o svim bitnim pitanjima vezanim za rad Ugovorne okružne privredne komore Pirot i da je tom prilikom jednoglasno usvojen plan rada za 2019. godinu.

Prilikom osnivanja Ugovorne okružne privredne komore Pirot bilo je oko 140 članica. Sada Komora broji preko dvesta vrlo uspešnih preduzeća i kompanija. Reč je o dobrovoljnom članstvu koje daje garanciju održivosti Komore. Finansijska situacija je stabilna zahvaljujući podršci velikih kompanija, preduzetnika i grada Pirota, izjavio je Kostić.