Ugostitelji traže razumevanje i pomoć od Gradske uprave!

30. mart 2021. 13:56 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Ugostitelji su danas razgovarali u Gradskoj upravi sa Milošem Colićem, zamenikom gradonačelnika i Bojanom Ranđelovićem, članom Gradskog veća. Pojavom virusa Kovid-19 rad u njihovim objektima je zabranjivan, zatim ograničen brojnim merama, brojem gostiju... Uz to smanjen je i sveukupan obim posla, stranih gostiju nema.

Sa Dragišom Jovanovićem, vlasnikom radnje za ketering i brzu hranu, razgovarali smo po završetku sastanka. 

Bojan Randjelović, član Gradskog veća, kaže da će narednih dana zahtevi biti razmatrani. Tražiće se odredjena rešenja za ono o čemu Gradska uprava može da odlučuje.

Da ponovimo ugostitelji, osim subvencija za nadoknadu najniže plate, poreza i doprinosa za svakog radnika i za sve mesece u kojima je ograničen rad, traže i sledeće :

  • Za očuvanje radnih mesta - Subvencije za nadoknadu najniže plate, poreza i doprinosa za svakog radnika i za sve mesece u kojima je ograničen rad.
  • Oslobođenje plaćanja zakupnina za iznajmljivanje poslovnog prostora i površina u javnom vlasništvu. Subvencionisanje dela zakupnine za zakupce privatne svojine.
  • Brža obrada i plaćanje subvencija za zaposlene od strane Poreske uprave (kašnjenje o više od godinu dana).
  • Za PDV obveznike smanjenje PDV-a sa 20% na 10%.
  • Uplata poreza i doprinosa je sa velikim problemima pošto se ne radi ili delimično radi. Slično je i sa reprogramom duga za poreze i doprinose. Još ako se zakasni odmah ide plaćanje celog duga.
  • Krediti (nemogućnost uzimanja).... Garancije za kredite
  • ....

Zahteve koje nam je saopštio Dragiša Jovanović, poslao nam je i u pismenoj formi!

Za idući utorak, ugovoren  je  drugi sastanak!