Učenički temat "Moj predak u Velikom ratu" - buduća publikacija

22. april 2015. 08:00 Kultura Pirot Plus Online

Istorijski arhiv u Pirotu realizovaće u ovoj godini dva projekta koje podržava Ministarstvo kulture. Prema rečima direktora Milete Manića, konkurisali su sa tri projekta, a odobrena su dva, “Moj predak u Velikom ratu” i “Mikrofilmovanje i digitalizacija arhivskog fonda Ćilimarske zadruge”.

- Mi smo išli prema ministarstvu sa tri projekta imajući u vidu da su svi projekti od opšteg društvenog interesa. Projekat “Moj predak u Velikom ratu”, višeg arhiviste Miljana Manića nastao je od ideje društva istoričara Pirota gde je kao domaći zadatak dato iz istorije učenicima zadato da napišu nešto o nekom njihovom pretku koji je učestvovao u velikom ratu, rekao je Manić.

Manić je istakao da se došlo do rezultata koji su vrlo ohrabrujući, deca su se javljala sa određenim radovima koji su bili vrlo ozbiljni. Ideja je bila da se najbolji radovi kompletiraju i da se izdaju u jednoj publikaciji za koju je potrebna određena količina novca zbog čega se i apliciralo kod Ministarstva kulture.

- Drugi projekat koji je takođe usvojen je nastavak prošlogodišnjeg projekta “Mikrofilmovanje i digitalizacija arhivskog fonda Ćilimarske zadruge” osmišljen je imajući u vidu da je ćilimarstvo karakteristično za Pirot i Srbiju. Vrlo je važno za Pirot da sva ta dokumentacija bude sačuvana u okviru arhivskog fonda, mi smo mikrofilmovali i digitalizovali, objasnio je Manić.

Sa druge strane, a opet u vezi obeležavanja jubileja velikog rata, Manić je najavio da je arhivista Predrag Vidanović preuzeo da napiše publikaciju pod nazivom “Pirotski kraj u evropskom vrtlogu od 1912. do 1918.” koristeći arhivsku građu.