U toku obuka za male proizvođače hrane životinjskog porekla

10. septembar 2018. 12:00 Privreda Pirot Plus Online

U organizaciji Privredne komore Srbije i Ministarstva poljoprivrede uz podršku Garada Pirota i Ugovorne okružne privredne komore Pirot počela je obuka o primeni Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda od mleka i mesa. S obzirom na značaj predavanja obuci, koja se realizuje danas i sutra, odazvao se, relativno, veliki broj vlasnika registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, proizvodjača peglane kobasice i ugostitelja.

Sekretar za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda u Privrednoj komori Srbije, Nenad Budimović, smatra da je obuka od izuzetnog značaja pre svega što je ovo prilika da se mali proizvodjači direktno upoznaju sa novim Pravilnikom, ali i da dobiju uverenje o završenoj obuci koja će biti od koristi prilikom prodaje svojih proizvoda i kontroli od strane inspektora.

Predsednik Ugovorne okružne privrene komore Pirot, dr Dragan Kostić, kaže da je seminar ili obuka jedna od planiranih aktivnosti Komore sa ciljem edukacije malih proizvodjača kojima Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda pruža više slobode prilikom proizvodnje i plasmana proizvoda.

Marija Tošić, jedan od polaznika obuke, smatra da je veoma važno da se mali proizvodjači mogu direktno upoznati sa važećim propisima. Informacije sa interneta su svakako korisne, kaže Tošićeva, ali živa reč, pogotovo za poljoprivrednike je prijemčivija.