Slaviša Svilarov: Novi Prostorni plan pokazaće put kojim će se razvijati Pirot. Posebno interesovanje za Staru planinu!

15. jul 2020. 12:56 Gradska hronika Pirot Plus Online

Izrada Prostornog plana, krovnog planskog dokumenta, počela je krajem septembra prošle godine.

Sama izrada Plana, od strane stručnjaka Javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta, pratila je utvrđenu dinamiku i Plan je do kraja jula, na javnom uvidu. Zvanična prezentacija nacrta Prostornog plana biće organizovana u petek, 17. jula

Slaviša Svilarov, direktor JP za planiranje i uređenje kaže da će broj učesnika biti ograničen, a ukoliko postoji interesovanje biće organizovano još nekoliko prezentacija

- Sledeći dinamiku, nakon prezentacije, planirano je da 10. avgusta zaseda Komisija za planove, koja će razmatrati pristigle zahteve i sugestije, a oni koji budu prihvaćeni biće uvršteni u Plan, koji se potom šalje Ministarstvu građevine. Poslednji korak je usvajanje dokumenta od strane Skupštine grada Pirota, kaže Svilarov

Prostorni plan  ima za cilj usaglašavanje važećeg plana sa zakonskim okvirima, razradu i implementaciju rešenja definisanih dokumentima višeg reda, kontrolu širenja građevinskog zemljišta, definisanje uslova za direktnu primenu pravila Plana i slično. Takođe, prema Svilarovim rečima, uporedo se radi na izradi Plana generalne regulacije Zavojskog jezera, kao posebnog planskog dokumenta, koji će sa te strane regulisati sve segmente vezane za ovaj deo Parka prirode Stara planina. 

Prezentacija u Svečanoj sali Gradske uprave Pirot počinje u 12 časova.