U toku javna nabavka za izradu Projektne dokumentacije za izgradnju otvorenog bazena

31. jul 2019. 12:28 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Gradska uprava Pirot raspisala je, 23. jula, Konkurs za izradu Projektne dokumentacije za izgradnju otvorenog bazena.

Reč je o postupku Javne nabavke, a svi uslovi Konkursa mogu se naći na sajtu Gradske uprave Pirot

Кonkursna dokumentacija se može preuzeti u Gradskoj upravi Pirot u kancelariji br. 37 neposredno ili putem mejla javnenabavke@pirot.rs, putem sajta www.pirot.rs, na Portalu javnih nabavki, kao i putem pošte.

Konkus je otvoren do 23. avgusta 2019. godine. Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 12:15 časova u maloj sali skupštine Grada Pirota. Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda

Kako je ranije najavljeno Grad Pirot će u ovoj godini izraditi neophodnu projektnu dokumentaciju za otvoreni bazen, koji će biti izgrađen odmah pored već postojećeg zatvorenog bazena i činiće jedinstveni kompleks.