U Pirotu raspisan Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja

26. decembar 2020. 21:06 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Grad Pirot raspisao je Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja do 31.12.2021. godine.

Na osnovu ovoj javnog poziva Grad Pirot će sufinansirati projekte u obasti javnog informisanja koji se odnose na:

- Istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana grada Pirota;

- Promovisanje pirotskog lokalnog govora;

- Pirotsko kulturno stvaralaštvo;

- Kultura kao deo turističke ponude;

- Položaj nacionalnih manjina;

- Obrazovanje Roma;

- Rodna ravnopravnost;

- Značaj i uloga NVO-a;

- Očuvanje Stare planine;

- Položaj osoba sa smetnjama u razvoju;

- Amaterska kulturna društva;

- Žensko preduzetništvo;

- Pirotski sport;

- Prekogranična saradnja.

Iz budžeta Grada Pirota za ove namene izdvojeno je 29.000.000 dinara.

Pravo učešća na konkurs ima izdavač medija koji je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre i pravno lice, odnosno, preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, koji je upisan u Registar medija.

Učesnik konkursa može da predloži sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom.

Javni poziv za dostavljanje projekata otvoren je do 15.01.2021. godine.

Grad Pirot obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji, koja će raditi na oceni projekata, da dostave predlog za članove komisije sa biografijom do 15.01.2021. godine.

*Više informacija o konkursu pronađite na zvaničnom sajtu Grada Pirota