U Pirotu otvoreno 86 glasačkih mesta. U toku izjašnjavanje građana o promeni Ustava

16. januar 2022. 08:46 Društvo Pirot Plus Online

Otvaranjem glasačkih mesta u sedam časova, počelo je izjašnjavanje građana na referendumu za promenu Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe.

U samom gradu Pirotu i selima građani se izjašnjavaju na 86 glasačkih mesta.

Pravo glasa ima 46.286 Piroćanaca.

Na ovom referendumu menja se samo način izbora sudija, predsednika sudova, tužilaca i njihovih zamenika. Konkretno, menja se način na koji se sudije i tužioci biraju, a novo je to što će ih ubuduće birati Visoki savet sudstva, odnosno Visoki savet tužilaca, dok u izboru, ako promene budu usvojene, neće direktno učestvovati Narodna skupština.

 Da bi referendum uspeo, dovoljna je većina ukupnog broja građana koji budu izašli na glasanje, a odluka koja se tog dana donese je obavezujuća.

Glasanje se završava u 20 časova.