U petak sednica Skupštine grada, pred odbornicima realizacija Budžeta za prošlu godinu, izmena programa JP Komanalac, izveštaj o radu Doma zdravlja, program energetske efikasnosti i više tema iz komunalne oblasti

18. maj 2017. 13:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Sednica Skupštine grada zakazana je za sutra u 9 časova. Po običaju, sednici Skupštine prethodi sednica Gradskog veća koja je održana juče.

Većnici su najpre razgovarali o Završnom računu Budžeta za 2016. godinu koji su jednoglasno usvojili istakavši da se Pirot može ponositi dobrim planiranjem i ostvarenjem planova čime se svrstava među mali broj gradova i opština u Srbiji gde nema problema sa Budžetom.

Ova tema, kao i niz drugih, od kojih najveći broj iz oblasti stembeno komunalne delatnosti i gradske problematike naći se se sutra pred odbornicima.

Odbornici će donositi odluke o građevinskom zemljištu na teritoriji grada Pirota, o utvrđivanju radnog vremena u trgovini, ugostiteljstvu, zanatstvu i objektima za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću, o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća “Radio Pirota” – u likvidaciji za 2016. godinu, o utvrđivanju naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća i stimulacije direktorima javnih preduzeća. Takođe, odbornici će davati saglasnost na Program poslovanja JP Komunalac i Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem Doma zdravlja Pirot.