U organizaciji Crvenog krsta Pirot počela obuka za negovatelje starih osoba

28. mart 2019. 10:29 Gradska hronika Pirot Plus Online

U prostorijama Crvenog krsta Pirot danas je počela četvorodnevna obuka za gerontodomaćice i gerontodomaćine odnosno negovatelje starih osoba. Obuku sprovode Tatjana Grčić Kovačević, lekar, i Nada Julinac, defektolog i specijalista za rehabuilitaciju i socijalnu terapiju.

Za ovu obuku prijavilo se oko dvadesetak žena i jedan muškarac. Nada Julinac je radila u socijalnoj zaštiti 30 godina i kako kaže u toku svog rada akreditovala Program za pomoć starijim osobama. Ona objašnjava da su njihovi kandidati oni koji imaju dobru volju i žele da rade ovaj posao, nezavisno od toga da li im je finansijska pomoć potrebna. Opštinska organizacija Crvenog krsta i Grad Pirot su primeri dobre prakse, kako treba raditi na organizaciji sprovodjenja ove, ali i ostalih usluga u domenu socijalne zaštite, kaže Julinac

Znanja koja dobiju, teorijska i praktična, odnose se na jedan deo socijalne zaštite što podrazumeva ne samo pomoć starijim osobama već svim osoba kojima je takva vrsta pomoći potrebna. Polaznici će dobiti sertifikate, koji prolaze temeljnu proveru od strane Ministarstva za rad i socijalna pitanja

Na području Pirota ima oko 60 korisnika usluge pomoć u kući, kaže Sanja Stanković, sekretar Opštinske organizacije Crvenog krasta.

Sanja Stanković ističe da pored ove usluge pomoć u kući, naši stari sugradjani mogu da koriste i uslugu "Telefonski krug" gde imaju mogućnost da medjusobno razgovaraju, što je veoma bitno za ove ljude, u socijalnom smislu.