U okviru projekta "Znanjem do posla" raspisan i javni poziv za obuku za zanimanje putar

12. mart 2021. 11:06 Privreda Pirot Plus Online

U okviru projekta "Znanjem do posla" raspisani su javni pozivi za mlade, za obuku na radnom mestu za zanimanje PUTAR (u saradnji sa kompanijom PRIVREDNO DRUŠTVO DRUMOVI A&D DOO PIROT ).

U okviru obuke na radnom mestu u kompaniji PRIVREDNO DRUŠTVO DRUMOVI A&D DOO PIROT  desetoro mladih će imati priliku da se na temeljan način upozna, kako teorijski, tako i praktično, tokom 320h (2 meseca), sa zanimanjem Putar. Polaznici će direktno kroz rad savladati veštine, znanja i stavove, neophodne za vršenje ovog posla. Uz pomoć iskusnih mentora iz kompanije polaznici će se upoznati sa postupkom pripreme terena za asfaltiranje i samim asfaltiranjem, sa postupkom postavljanja betonske galanterije kao i primenom mera zaštite na radu i obezbeđivanjem mesta rada.

Tokom obuke polaznici će dobijati naknadu a najbolji polaznici će dobiti priliku za zaposlenje.

Pravo učešća imaju nezaposlena lica starosti od 18 do 30 godina, ili do 35 godina ako pripadaju osetljivim kategorijama (Mlade žene, dugoročno nezaposleni, mladi iz ruralnih sredina koji žive na više od 20km od mesta obuke, mladi sa invaliditetom, žrtve nasilja u porodici, samohrani roditelji, pripadnici romske etničke grupe, bivši zatvorenici, tražioci azila, korisnici novčane socijalne pomoći, nekvalifikovani ili nisko kvalifikovani, NEET mladi).

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave lično u Job info Centru, u Pirotu, u ulici Bogojavljenska br. 3.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na broj 010/501820 ili putem mejla jobinfocentarpirot@gmail.com

Rok za prijavu: 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva