Tvrđava u ljubičastom povodom Svetskog dana prevremeno rodjene dece

16. novembar 2019. 12:05 Gradska hronika Pirot Plus Online

Ove godine, Grad Pirot se pridružuje obeležavanju Svetskog dana prevremeno rodjene dece, 17. novembra koje se organizuje širom sveta. To je jedna od prilika da javnost Srbije sazna više o prevremeno rodjenim
bebama i teškoćama sa kojima se susreću one i njihovi roditelji.

Naime, 17. novembra, širom sveta, organizuju se aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svesti u javnosti o problemu prevremenog radjanja. Jedna od tih aktivnosti je osvetljavanje poznatih gradjevina dekorativnom
rasvetom ljubicaste boje, budući da je to boja koja simbolizuje ovu temu.

U Pirotu će 17. novembra uveče ljubičastim sjajem, u čast svojih najmanjih stanovnika, da zasija nedavno renovirana srednjevekovna tvrđava “Momčiolov grad” u parku Kale.

Podršku roditeljima prevremeno rodjene dece kontinuirano pruža jedino nacionalno udruženje ove vrste – „Mali Div“, na čiju inicijativu se prošle godine odazvalo i ovoj akciji pridružilo 26 gradova i opština.

O prevremeno rođenoj deci:
U svetu se, svake godine, pre vremena rodi 15 miliona beba. U Srbiji, više od 4000, ili 11 beba svakoga dana.
Prevremeno rodjenjeje je vodeći uzrok smrtnosti dece mladje od 1 godine i drugi vodeći uzrok smrtnosti dece mladje od 5 godina. Svake godine, zbog prevremenog rodjenja, u svetu umre milion beba. Prevremeno
rodjenom se smatra svaka beba rodjena pre punih 37 nedelja gestacije.

Da bi preživele, prevremeno rodjenim bebama neophodna je podrška brojnih aparata i visoko obrazovanih, iskusnih i obučenih medicinskih stručnjaka. Nakon rodjenja, prevremeno rodjene bebe se mogu suočiti sa
čitavim nizom komplikacija uzrokovanih njihovom nezrelošću: otvoreni arterijski duktus koji može može uzrokovati probleme sa srcem, nizak krvni pritisak, krvarenje u mozgu, retinopatija povezana sa
prematuritetom, brojne infekcije, respiratorni distres sindrom, bronhopulmonarna displazija, nekrotizujući enterokolitis, zastoji u disanju, hidronefroza, umbilikalna i ingvinalna hernija, hipotonija i hipertonija...

U zavisnosti od gestacijske nedelje u kojoj su rođena, procenat prevremeno rođene dece sa kasnijim dugoročnim zdravstvenim teškoćama kreće se od 30 do čak 60%. Najčešći problemi povezani sa prevremenim rođenjem su: kašnjenje u razvoju, retinopatija povezana sa prevremenim rođenjem, problemi u socijalizaciji, organska oboljenja (sistema za varenje, srca, pluća, oštećenja sluha ili vida), mentalna retardacija, teškoće u učenju ili poremećaj pažnje, cerebralna paraliza.

Neposredno nakon rodjenja, prevremeno rodjena beba biva odvojena od majke, zbog neophodnosti posebnog lečenja i nege, koje je veoma komplikovano i najčešće zahteva intenzivnu negu. U tim okolnostima, roditelji prevremeno rodjene dece izloženi su ogromnom stresu, osećaju nemoć, krivicu, anksioznost, strah.

Pored pomoći stručnjaka, dragocena im je i podrška drugih roditelja sa istim ili sličnim iskustvom. Iz tog razloga, osnovano je pomenuto Udruženje roditelja prevremeno rodjene dece Srbije ,,Mali Div,, ,, koje pruža podršku roditeljima prevremeno rodjene dece, tokom njihovog, često i višemesečnog, boravka u bolnici i mesecima i godinama nakon otpusta iz bolnice. Članovi Udruženja su volonteri, a projekti se finansiraju zahvaljujući donacijama i usmereni su na poboljšanje kvaliteta lečenja.

Pored pomoći stručnjaka, dragocena im je i podrška drugih roditelja sa istim ili sličnim iskustvom. Iz tog razloga, osnovano je Udruženje roditelja prevremeno rodjene dece Srbije ,,Mali Div,, koje pruža podršku roditeljima prevremeno rodjene dece, tokom njihovog, često i višemesečnog, boravka u bolnici i mesecima i godinama nakon otpusta iz bolnice. Članovi Udruženja su volonteri, a projekti se finansiraju zahvaljujući donacijama i usmereni su na poboljšanje kvaliteta lečenja i nege prevremeno rodjene dece i jačanje roditeljske uloge i prisustva u
ovom teškom procesu. Svi projekti se realizuju uz konsultacije sa medicinskim stručnjacima, zahvaljujući kojima su oblikovani tako da konstruktivno i kvalitetno doprinesu zajedničkim naporima lekara i roditelja za što bolji ishod lečenja prevremeno rodjenih beba.

Udruženje ,,Mali Div,, saradjuje sa drugim nacionalnim udruženjima širom Evrope i sveta, uz podršku Evropske fondacije za brigu o novorodjenčadi (EFCNI).

Saopštenje Gradske uprave Pirot