Tretman krpelja i larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Pirota

29. jul 2016. 08:30 Društvo Pirot Plus Online

Preduzeće „SANIT M&M“ D.O.O. iz Niša obaveštava građane da će 1. i 2. avgusta biti obavljeni treći tretman krpelja i četvrti larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Pirota.
Prvog dana, 1. avgusta, suzbijanje krpelja radiće se uređajima sa zemlje na sledećim javnim zelenim površinama:
Kej reke Nišave od železničkog mosta do mosta Gazela(obe strane), zelene površine na Trgu Pirotskih ratnika,površine oko robne kuće Beograd, novog Doma Vojske Srbije i Doma kulture, park hotela Pirot, zelene površine oko gradskog kupališta i akumulacionog jezera, skver Nacional, zelene površine u Takovskoj ulici, površine oko tržnog centra na uglu Takovske i Maksima Gorkog, park Maksima Gorkog, park Momčilov grad, park Trg Republike, park Trg Karađorđe, zelene površine u ulici Ćirila i Metodija, zelene površine u ulici Predraga Boškovića, park LEAP -22.divizije, zelene površine na robnoj i stočnoj pijaci, zelene površine u ulici Nikole Pašića, zelene površine oko sportske hale Kej, zelene površine ispred Maksija, park u ulici Vojvode Stepe, park u ulici Dragoljuba Milenkovića, ulice Kolubarska, Milovana Glišića, Petra Kočića, uglovi ulica 1300 kaplara i Pobede,Treći puk Gavrila Principa, Jerine Nikolić i Josifa Pančića, Treći puk i Pobede i zelena površina u Kozaračkoj ulici pored stambenih zgrada.
Da bi se akcija uspešno realizovala i izbegle neželjene posledice Preduzeće „SANIT M&M“ poziva građane da u vreme tretmana ne borave na pomenutim lokacijama niti da izvode kućne ljubimce. Pčelari se obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava.
Molimo da se u svemu slede navedena uputstva jer će u slučaju oštećenja zdravlja svaki pojedinac snositi odgovornost za sebe, roditelji za decu, kao i svaki sopstvenik za svoje domaće životinje.
U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vremenski uslovi pogoduju za izvođenje istog, a toga dana će se izvoditi larvicidni tretman komaraca koji nije zavistan od padavina i po planiranom rasporedu.
Suzbijanje larvi komaraca duž rečnih tokova na teritoriji grada koji predstavljaju staništa komaraca obaviće se po sledećem rasporedu:
01.08.2016.g.- Reka Nišava na potezu od železničkog mosta do mosta Gazela, Gradašnička reka od od kraja sela Gradašnica do ušća u reku Nišavu, Rasnička reka od sela Barje Čiflik do ušća u reku Bistricu, reka Bistrica do ušća u reku Nišavu, Rogozki kanal od izvorišta Kavak do Kalea, kanal oko tvrđave Momčilov grad, pojas oko akumulacionog jezera i gradskog kupališta.
02.08.2016.g.- Reka Nišava od ušća reke Jerme do Železničkog mosta i od mosta Gazela do ušća reke Temštice.
Tretman će biti obavljen ekološkim preparatom na bazi regulatora rasta sa specifičnim dejstvom na larve komaraca. Preparat je neškodljiv za vodenu faunu i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti i njegova primena ne zavisi od vremenskih prilika.
Ekipe operativaca biće na terenu počev od 8 sati svakog radnog dana.