Treći sastanak učesnika KEY projekta održava se u Visokoj školi u Pirotu

13. mart 2019. 11:00 Društvo Pirot Plus Online

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu partner je na KEY projektu (Keep Educating Yourself) u okviru Erazmus + programa koji je počeo sa realizacijom novembra 2018. godine.

Cilj projekta je uspostavljanje centara za celoživotno učenje u okviru visokoškolskih ustanova koje se bave obrazovanjem budućih vaspitača, a koji će služiti za obuku vaspitača i praktičara i predstavljaće lokalne centre za podučavanje specijalizovane za različite oblasti.

Od početka projekta održana su dva sastanka konzorcijuma u Novom Sadu, a treći sastanak održava se u Visokoj školi u Pirotu 13., 14. i 15. marta.

Pre početka sastanka direktorka Visoke škole u Pirotu, dr Emilija Popović, istakla je da im je izuzetna čast što su ravnopravni učesnici na ovom projektu međunarodnog karaktera, gde pored škola iz Srbije učestvuju i visokoškolske ustanove iz Engleske, Rumunije, Mađarske, Slovenije i Crne Gore.

Sastanak je počeo u 11 časova i prema agendi trajaće tri dana. Na samom otvaranju sastanka prisutnima se obratila načelnica Pirotskog upravnog okruga, Dragana Tončić.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u pirotu je škola sa dugom tradicijom, prepoznatljiva u celoj bivšoj Jugoslaviji, rekla je Tončić i dodala da je jedina visokoškolska ustanova u Pirotskom okrugu i da Vlada Srbije svesredno pomaže njen rad.

Predviđeno je da projekat traje tri godine, a da njegovi ishodi budu od velike koristi i studentima, ali i iskusnim vaspitačima i praktičarima.

Projekat će biti realizovan kroz osam paketa, u toku je prvi paket koji se realizuje u Srbiji, a sledeći paket biće realizovan u Sloveniji.