Treći larvicidni tretman komaraca u Pirotu

28. maj 2020. 00:42 Društvo Pirot Plus Online

Preduzeće „SANIT M&M“ D.O.O. iz Niša obaveštava građane Pirota da će dana 01.06.2020.godine biti obavljen treći larvicidni tretman komaraca na teritoriji Grada Pirota.

Suzbijanje larvi komaraca duž rečnih tokova na teritoriji grada koji predstavljaju staništa komaraca radiće se na sledećim lokacijama: 
- Reka Nišava od ušća reke Jerme do ušća rekeTemštice, Gradašnička reka od kraja sela Gradašnica do ušća u reku Nišavu, Rasnička reka od sela Barje Čiflik do ušća u reku Bistricu, reka Bistrica do ušća u reku Nišavu, Rogozki kanal od izvorišta Kavak do Kalea, kanal oko tvrđave Momčilov grad, pojas oko akumulacionog jezera i gradskog kupališta.

Tretman će biti obavljen uz primenu ekoloških preparata na bazi regulatora rasta sa specifičnim dejstvom na larve komaraca. Preparat je neškodljiv za vodenu faunu i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti i njegova primena ne zavisi od vremenskih prilika.

Ekipe operativaca biće na terenu počev od 7.00 časova. Za sve dodatne informacije u vezi ovog tretmana građani mogu da se obrate Preduzeću „SANIT M&M“ na tel. 018-258-019 i 018-243-876.