Tempus projekat posvećen stalnoj edukaciji

22. jul 2013. 12:12 Društvo Pirot Plus Online

U cilju dalje realizacije Tempus projekta početkom oktobra biće u Nišu organizovan sastanak učesnika projekta. Danijela Vidanović, direktorka Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, koja učestvuje u realizaciji projekta, kaže da je ovo prilika da se prezetnuju dosadašnji rezultati. Ono što je važno, napominje Vidanovićeva, jeste da je škola konkurisala kod Tempusa sa novim projektom „Doživotno učenje“.


-Prema ovom projektu škola bi bila svojevrstan metodički centar a to znači da bi naši vaspitači bili u prilici da se neprekidno usavršavju. U školi bi se organizovale stalne tribine, skupovi, konferencije. U drugoj nedelji oktobra imamo prvi međunarodni skup, reč je o naučnoj knferanciji, međutim, i mimo ovog skupa škola bi postala metodički centar. To bi pružilo mogućnost ne samo vaspitačima već i medicinskim sestrama koje rade sa najmlađim grupama, to su medicinske sestre koje uglavnom nemaju dovoljno pedagoškog vaspitanja. Mi bismo bili institucija koja bi se bavila stalnim usavršavanjem u skladu sa najnovijnim trendovima i programima, što znači da bi se istovremeno i naši nastavnici pripremali za nove programe, upoznavali ih i istovremeno prenosili dalje u našu bazu a to su predškolske ustanove – lkaže Vidanovićeva


Vidanovićeva očekuje pozitivan odgovor po ovom projektu čiji je period realizaije 3 godine.