Svetska organizacija slobodnih zona predstavila svoj projekat "Bezbedne zone"

26. mart 2019. 13:00 Privreda Pirot Plus Online

Svetska organizacije slobodnih zona - WFZO je inicirala projekat pod imenim "Bezbedne zone - Safe Zone" kako bi se pridružili borbi protiv nelegalne trgovine.

U tom cilju organizovan je sastanak u sedištu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj – OECD kome su prisustvovale najznačajnije slobodne zone u svetu u prisustvu predstavnika OECD, Svetske carinske organizacije, Svetske trgovinske organizacije i drugih organizacija koje se bave sprečavanjem nelegalnih aktivnosti u trgovini na internacionalnom nivou.Na sastanku su sagledane mogućnosti doprinosa ojačanju bezbednosti u međunarodnom lanacu snabdevanja naročito onog dela trgovine koji se odvija preko slobodnih zona. Ove aktivnosti zahtevaju primenu međunarodnih standarda kako bi se održao integritet i transparentnost trgovačkih aktivnosti u zonama i spričio povećani rizik od svih oblika zloupotreba.

OECD je predstavila svoje viđenje ove problematike i obavljene su opsežne konsultacije svih učesnika vezane za sprečavanje nelegalne trgovine, kako bi se prikupila mišljenja i preporuke za dalje aktivnosti.

Na sastanku je naglašeno da slobodne zone trenutno igraju važnu ulogu u ekonomskom razvoju mnogih zemalja širom sveta. Procenjuje se da je u slobodnim zona zapošljeno oko 70 miliona radnika i da su slobodne zone sve više uključene u međunarodne lance snabdevanja. Vreme je da se slobodne zone sveta integrišu u međunarodni sistem za upravljanje i praćenje lanaca snabdevanja.

Slobodna zona Pirot, kao Regionalna kancelarija Svetske organizacije slobodnih zona, direktno je uključena u projekat "Bezbedne zone" čime se pridružuje modernom pristupu upravljanja aktivnostima u zoni i daje doprinos borbi protiv nelegalne trgovine.