Svečano obeležen završetak radova na uređenju dvorišta Planinarskog doma u Dojkincima

07. decembar 2018. 15:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Stara vojnička karaula na izlasku iz Dojkinaca , jednog od najudaljenijih staroplaninskih sela u pirotskom kraju godinama je ležala napuštena na obali Dojkinačke reke i zarastala u korov. Prepoznajući značaj ovog objekta, na pragu nedirnute prirode, uprava Grada Pirota je otkupila objekat od Vojske Srbije i pristupila njegovoj sanaciji. Zahvaljujući realizaciji prvog projekta pod nazivom „Potencijal prekogranične saradnje kao osnova održivog razvoja“ rekonstruisana je nekadašnja Karaula u selu Dojkinci. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj uradili je novi projekat u okviru Programa prekogranične saradnje i pristupilo se uredjenju platoa ispred karaule, sada Planinarskog doma u Dojkincima. Danas je svečano označen završetak projekta.

Prisutne je najpre pozdravila koordinator Projekta “Zajednička prekogranična inicijativa za stvaranje ekološki zdravog regiona”, Nataša Stefanović.

Projekat je realizovan blagovremeno, a izvodjač radova je bilo Gradjevinsko preduzeće “Zlatko Jovanović”, rekla je ukratko, Jovana Tončić, asistent na projektu.

Lokalna samouprava nastavlja svoje aktivnosti u cilju razvoja turizma i ravnomernog razvoja sela i grada, istakla je Slađana Mančić, pomoćnik gradonačelnika Pirota.

Prema rečima Bratislava Zlatkova, direktora Turističke organizacije Pirot, Planinarski dom je zaživeo 2016. Godine. Sada je uredjen dvorišni prostor, a u planu su dodatne aktivnosti.