Sud u Strazburu: Nema dnevnica za rezerviste

25. mart 2014. 13:50 Društvo Pirot Plus Online

Očekivanja boraca učesnika rata 1999. godine, da će dobiti svoje ratne dnevnice, kao i njihove kolege iz sedam opština na jugu Srbije, neće se ostvariti! Prema informaciji koju je saopštio Srdjan Aleksić, zvanični advokat boraca, Međunarodni sud u Strazburu odbio njihovu žalbu.

Aleksić, koji je rekao da na ovu presudu nije moguće uložiti žalbu, da je odluka konačna i da rezervisti neće imati pravo žalbe!

Aleksic je rekao da su borci na ovakav način primorani na radikalnije poteze. Danas je na trgu u Nišu održan protest na kojem je najavljeno da se učesnici rata neće miriti sa odlukom Suda u Strazburu . Odluka je poražavajuća poručuli su najavljujući da će se uskoro krenuti pešice do Beograda i okupiti ispred Skupštine.

Inače, prvom presudom Suda u Strazburu koja je doneta 10. jula prošle godine utvrdjeno je da je Vlada Srbije diskriminisala ratne rezerviste iz Niša, Pirota i još nekih gradova kada je zaključila sporazum o isplati ratnih dnevnica samo sa 7 opština na jugu Srbije. Sud je zaključio da je povređen član 14. Konvencije o zaštiti ljudskih prava koji reguliše zabranu diskriminacije. Republika Srbije je, kasnije, uložila žalbu na ovu presudu

Najavljeno je da će se advokat Srdjan Aleksić u sredu obratiti javnosti .