Subvencionisani krediti za preduzetnike, mikro i mala privredna društva

16. mart 2021. 09:48 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Grad Pirot u saradnji sa bankom Poštanskom štedionicom i Credit Agricole bankom pruža mogućnost preduzetnicima i mikro i malim privrednim društvima sa teritorije grada da podignu investicione kredite za koje će kamatnu stopu subvencionisati grad.

Krediti su namenjeni za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora, nabavku opreme, specijalizovanih alata i mašina, nabavku softvera, kao i za druge programe kojima se unapređuje poslovanje. Maksimalni iznos kredita je do 3 miliona dinara i sa rokom otplate do 36 meseci.

Na ova sredstva će moći da računaju svi poslodavci osim onih čija je pretežna delatnost u okviru primarne poljoprivredne proizvodnje i trgovine.

Javni poziv je otvoren do trenutka utroška sredstava, a najkasnije do kraja godine.

Za ove namene iz gradskog Budžeta izdvojeno je 2 miliona dinara.